ViA studiju gada atklāšanas svētki 2018

Vidzemes Augstskolas zinību diena iesākās ar studiju virzienu prezentācijām un tikšanos ar docētājiem, savukārt pasākuma oficiālajā daļā kā ierasts jaunos un esošos studentus uzrunāja un sveica Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, kā arī Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības prezidente Edīte Mežciema.