VIA Ziemassvētku balle 2019

FOTO: NAURIS VASIĻEVSKIS

Tradicionālā Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības organizētā Ziemassvētku balle.

Vakars noritēja grupas ''Atestāts'' deju ritmos