Doktorantūras grantu konkurss inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā

Ceturtdiena, 07. Oktobris

Aicinām pieteikties doktorantūras grantu konkursam projektā "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA" inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Vidzemes Augstskola (ViA) un Ventspils Augstskola (VeA) izsludina konkursu doktorantu pieteikumu atlasei darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektā projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA”.

Pieteikumus var iesniegt no 2021. gada 17. augusta līdz 2021. gada 7. oktobrim savai studiju vietai atbilstošajā augstākās izglītības iestādē.

Par prasībām kandidātiem un iesniedzamajiem dokumentiem informācija šeit.

Nolikums par doktorantūras grantu atlasi pieejams šeit.

 

Brīvas pieejas foto: Mohammad Danish no Pexels