HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

Ceturdiena, 29. Oktobris

29. oktobrī plkst. 14:00 – 16:00 (C114) “Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē”: diskusijas ietvaros HESPI pētniece Anžela Jurāne Brēmane rosinās domāt par atziņām un izaicinājumiem, kas gūti īstenojot pēcdoktorantūras pētniecības projeku "Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē". Projekta mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas modeļus, kas palīdz nodrošināt ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē.

Diskusijās būs iespēja piedalīties arī attālināti. Plašāka informācija par katru diskusiju un iespēju pieslēgties attālinātai dalībai tiks izsūtīta diskusijas nedēļā.

Laipni aicinām diskusijās pievienoties ikvienu interesentu!