HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdienas

Ceturtdiena, 24. Septembris

Lai sarunātos par atklājumiem, izaicinājumiem un sasniegumiem pētniecībā, rastu jaunas idejas un risinājumus HESPI rīko pētniecisko diskusiju pēcpusdienas 2020.gada rudenī:

24. septembrī plkst. 14:00 – 16:00 (C114) “No ilgtspējas uz aprites ekonomiku uzņēmējdarbībā”: diskusiju vadīs HESPI pētniece Maira Leščevica, iepazīstinot ar savu pētniecību, atziņām un izaicinājumiem aprites ekonomikas jomā.

29. oktobrī plkst. 14:00 – 16:00 (C114) “Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē”: diskusijas ietvaros HESPI pētniece Anžela Jurāne Brēmane rosinās domāt par atziņām un izaicinājumiem, kas gūti īstenojot pēcdoktorantūras pētniecības projeku "Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē". Projekta mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas modeļus, kas palīdz nodrošināt ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē.

26. novembrī plkst. 14:00 – 16:00 (C114) diskusijā HESPI zinātniskā asistente Anna Broka rosinās domāt un diskutēt par aktualitātēm sociālās politikas jomā (tēma vēl tiks precizēta).

Diskusijās būs iespēja piedalīties arī attālināti. Plašāka informācija par katru diskusiju un iespēju pieslēgties attālinātai dalībai tiks izsūtīta diskusijas nedēļā.

Laipni aicinām diskusijās pievienoties ikvienu interesentu!