Koksnes tehnoloģiju hakatons

Ceturtdiena, 18. Maijs

No 18. līdz 19. maijam klātienē, Vidzemes Augstskolas telpās, norisināsies koksnes tehnoloģiju hakatons, ar mērķi 24 stundu laikā rast jaunus risinājums nozares izaicinājumiem 3 tematiskajās vertikālēs.
Uzņēmēji, studenti, pētnieki un nozares pārstāvji tiek aicināti pieteikties hakatonam un cīnīties par iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju kā arī citām balvām.

 

Šogad, jau trešajā koksnes tehnoloģiju hakatonā, vēlamies vēl ciešāk sadarboties ar industriju, apvienojot dažādu jomu speciālistus un kokrūpniecības nozares profesionāļus, lai kopīgi risinātu izaicinājumus, radot inovatīvus produktus. Komandu motivācijai plānojam nodrošināt konsultatīvu atbalstu radīto projektu tālākai attīstībai, tā Laima Engere-Levina, Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja.

Pieteikties dalībai hakatonā iespējams līdz 15. maijam, reģistrējoties šeit: https://form.typeform.com/to/z4yUIm8q

 

Hakatona laikā dalībnieki ar mentoru palīdzību radīs idejas risinājumiem trīs tematiskajās vertikālēs:

  • Esošo nozares procesu digitalizācija un optimizācija. Vertikāles ietvaros aicinām attīstīt idejas, kas saistās ar digitāliem rīkiem un procesiem industrijas aktuālāko izaicinājumu risināšanai – datu uzkrāšana, analīze u.c. Tai skaitā jauni procesi jaunāko tendenču un inovāciju monitorēšanai un ieviešanai.
  • Jaunu, inovatīvu produktu un/vai materiālu attīstība. Vertikāles ietvaros var īstenot idejas par neizzinātu potenciālo nākotnes materiālu un produktu izzināšanu, esošā industrijas pakalpojumu piedāvājuma un kvalitātes uzlabošanu, esošo produktu/piedāvājuma transformāciju nākotnes pieprasījumam.
  • Ilgtspējība un aprites ekonomika. Idejas, kas saistās ar aprites ekonomikas tendenču aktualizēšanu un ar to saistīto ideju ievirzi industrijā – blakusproduktu pārstrāde, būvmateriālu otrreizēja izmantošana, u.c. dažādu ilgtspējības aktivitāšu iedzīvināšana.

Hakatons ir ideju sprints, kas ilgst 24 stundas un tā laikā tiek veidoti jaunu risinājumu prototipi, ko vēlāk iespējams īstenot dzīvē. Pieteikties hakatonā iespējams gan ar jau gatavu komandu un ideju, gan arī individuāli ar vai bez esošas idejas. Komandu noformēšana individuālajiem dalībniekiem tiks organizēta klātienē hakatona atklāšanas dienā. Hakatona uzvarētāju komandai būs nodrošināta iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju, kā arī citas motivējošas balvas dalībnieku komandām.

Īpaši aicināti iesaistīties ir koka ēku būvniecības un kokrūpniecības nozares speciālisti, studenti, IT speciālisti, inženieri u.c. interesenti vai nozares aktīvisti. Aicinām piedalīties arī uzņēmumus, kuri ir gatavi piedāvāt savu darbinieku komandas un laiku inovatīvu risinājumu izstrādei vai arī vēlas iesaistīties hakatona organizēšanā kā projekta partneri (piemēram, atbalstot ar mentoru vai ekspertu dalību hakatonā). Uzņēmējiem, kuru ideja tiks attīstīta hakatonā un tiem, kuri kā balvu saņems iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju, tiks piemērots de minimis atbalsts.

Vairāk informācijas par koksnes tehnoloģiju hakatona norisi meklē mājaslapā: https://hakatons.vidzeme.lv

Hakatona darba valoda būs latviešu.

____________________
 

Hakatonu organizē Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” aktivitātes. Hakatons tiek organizēts sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina Tehnikumu un inovāciju vadības uzņēmumu Helve.

 

Plašākai informācijai:
Laima Engere-Levina,
Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 28376912