Konference “Kā pavirzīt atkritumu šķirošanai un novēršanai?”

Piektdiena, 29. Septembris

Atkritumu mazināšana ir atbildīga pārtikas patēriņa rīcība, kas ir aktuāla ikvienam, jo aptuveni trešā daļa no visiem Latvijā radītajiem sadzīves atkritumiem ir radušies mājsaimniecībās. Taču paplašināt savu atbildību un mainīt savus paradumus nav vienkārši. Cik veiksmīgi to varam darīt, mainot paradumus un cik daudz tomēr esam atkarīgi no sistēmiski virzītām pārmaiņām?

LZP projekta “Pavirzīšanas ietekme uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem” īstenotāji – Vidzemes Augstskolas pētnieki un sadarbības partneru pārstāvji – dalīsies ar savu pētniecisko pieredzi un atziņām par pavirzīšanas ietekmi uz pārtikas iepakojuma atkritumu samazināšanu un šķirošanu mājsaimniecībās.

Konference atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvjiem, atkritumu apsaimniekošanas rīcībpolitikas veidotājiem, vides jomas ekspertiem no pašvaldībām, vides un aprites ekonomikas jomas pētniekiem, vides nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un ikvienam, kas darbojas vai seko līdzi atkritumu pārvaldības jomai. Diskusijas būs balstītas uz Eiropas Komisijas Zaļo kursu un virzītas uz likumdošanas pilnveidi atkritumu pārvaldīšanas paradumu maiņai mājsaimniecībās.

 

Konferences darba kārtība:

10.30 – 11.00 Pasākuma atklāšana
Jeļena Ābola, EKL komunikācijas nodaļas vadītāja

 

11.00 – 11.10 Pasākuma atklāšana
EKL pārstāve Jeļena Ābola, Komunikācijas nodaļas vadītāja

 

11.10 – 11.20 Kā noskaidrot pavirzīšanas ietekmi uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem mājsaimniecībās? – Kopsavilkums par ViA projektu
Vineta Silkāne, Vidzemes Augstskola

 

11.20 – 12.00 Kā veicināt atkritumu atbildīgu pārvaldīšanu? – Lauka eksperimentu un interviju rezultāti
Andris Saulītis, Vidzemes Augstskola
Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskola

 

12.00 – 12.45 Paneļdiskusija 1: Kā pētniecībai sadarboties ar uzņēmumiem un pašvaldībām? – Sadarbības partneri un ieinteresēto pušu pārstāvji par dalību, iegūto un vēlamo sadarbību
Lāsma Ozola, Cēsu pašvaldība
Mārtiņš Vīgants, ZAAO
Andris Saulītis, Vidzemes Augstskola
Moderē: Oskars Java, Vidzemes Augstskola

 

12.45 – 13.00 Kafijas pauze

 

13.00 – 13.30 Kā atkritumu apsaimniekošanā sadalīt atbildību starp mājsaimniecību un sistēmu? – Dokumentu analīzes un fokusgrupas diskusiju rezultāti un rekomendācijas
Anna Broka, Vidzemes Augstskola
Jana Simanovska, Vidzemes Augstskola

 

13.30 – 14.15 Paneļdiskusija 2: Kā Latvijai sasniegt ilgtspējīgus atkritumu apsaimniekošanas mērķus? – Rezultātu pielietojums un turpmāka sadarbība
Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore
Mairita Lūse, Saeimas deputāte
Maija Krastiņa, Zero Waste Latvija
Anna Broka, Vidzemes Augstskola
Moderē: Inga Belousa, Zaļā brīvība

 

14.15 – 14.30 Noslēgums un neformālas sarunas

 

 

Konferenci finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts "Pavirzīšanas ietekme uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem", projekta Nr. lzp-2020/1-0303.
Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.