Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

Ceturdiena, 25. Aprīlis

HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki runās par "Pagrieziena punkti Latvijas politikas kontekstā un atkarības takas ietekme uz politikas veidošanu".

Šobrīd noritošā projekta VPP „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros notiks diskusija par dažiem rīcībpolitiku (t.sk. pensiju, ģimenes, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu u.c.) procesiem, izvērtējot tos caur atkarības takas (Path Dependency) teorijas prizmu, analīzei izmantojot arī laika dimensiju.

Tiekamies Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 (C114), plkst. 16:00.

Laipni aicināts ikviens interesents!