Share IT konference

Piektdiena, 08. Decembris

Share IT ir Vidzemes mēroga konference darītājiem – IKT un nozares speciālistiem, uzņēmējiem un biznesa cilvēkiem – ikvienam, kurš ikdienā strādā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Nākam kopā, lai vairotu ideju, zināšanu un pieredzes apmaiņu vietēja IT kopienā.

Konferences būtība ir gan dalīties ar aktuālām zināšanām un praktisku pieredzi (kā un ar kādām tehnoloģijām strādājam), gan veicināt diskusiju par aktuālām tēmām (izglītības iespējas, darbaspēks, u.c.).

 

2023.gada ShareIT konference plānota kā IT speciālistu un meža īpašnieku / apsaimniekotāju pieredzes apmaiņa. Galvenais konferences mērķis apskatīt jautājumus par mežu un IT kā resursu un digitalizācijas iespējas. Konferencē tiks apskatīti iepriekš veiktie pētījumi mežsaimniecības jomā, kādus digitalizācijas rīkus izmanto efektīvākai mežsaimniecības procesu efektivizācijai un kādi ir pieejami šobrīd, būs meistarklases praktisko iemaņu apgūšanā un pilnveidē, kā arī diskusijas.

2023.gada 8. decembra konferencē plānotā programma:
 – Ko IT joma var dod mežsaimniecībai
 – Kā gūt labumu no IT un tehnoloģijām mežā
 – Aktuālais mežsaimniecības digitalizācijā
 – Kā ar IoT var modelēt meža ekosistēmu