ViA 12.Studentu pētniecisko darbu konference

Ceturdiena, 25. Aprīlis

Vidzemes Augstskolas 12.Studentu pētniecisko darbu konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI” norisināsies  2019.gada 25. un 26.aprīlī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4.

Studentu konferences mērķis ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā,
sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un
noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences
darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas
tematikas.

Konferencē aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu
augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra,
profesionālās augstākās izglītības un doktora studiju programmu pilna un nepilna
laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem
pētījumiem. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju.

Labākie darbi tiks apkopoti Vidzemes Augstskolas studentu pētnieciskās
konferences digitālajā rakstu krājumā, kas pieejami journals.va.lv sistēmā.

Par piedalīšanos ViA 12.Studentu pētniecisko darbu konferencē, katrs
dalībnieks (autors) saņem sertifikātu, un trīs labāko darbu autori
saņems Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta HESPI
specbalvas.

Svarīgie datumi:

Pieteikšanās dalībai konferencē: 02.01.2019.
Pētnieciskā darba pieteikums: 02.01.2019.
Lēmuma par dalību konferencē vai atteikumu saņemšana: 07.01.2019
Publikācijas iesniegšana: 18.02.2019
Konferences programmas izziņošana: 20.03.2019

Visu aktuālo informāciju meklē šeit