ViA25 Salidojums PĀRCELTS

Sestdiena, 19. Jūnijs

Svinam mūsu jubileju kopā - atceramies vēsturi un speram soli pretī izaugsmei un panākumiem!

ViA 25 gades absolventu salidojums ir notikums, kuru gaida un plāno apmeklēt liela daļa no beidzējiem. Lai arī kāds nu katram ir bijis studiju laiks, tomēr tas ikvienam ir noteikta un neatgriezeniska dzīves daļa.

Salidojumu jau tāpēc vien sauc par salidojumu, ka ir dota iespēja tikties gan ar lektoriem, docētājiem, gan arī ar kursa biedriem, lai pakavētos atmiņās un parunātu par to, ko katrs tagad dara, kas mainījies kopš iepriekšējās tikšanās reizes.

Šobrīd salidojums ir pārcelts uz rudeni.

Informācija sekos.