15 / 06 / 2021

No 2020. gada 13. marta Covid-19 pandēmijas dēļ studijas visās augstskolās notiek attālināti, un tas ir licis gan izglītības iestādēm, gan studējošajiem saskarties ar pārmaiņām un sarežģījumiem. Ir jāpielāgojas attālinātajām studijām, lai tās būtu tikpat efektīvas un produktīvas kā klātienes studijas. Augstskolu pirmo kursu studentiem ir sarežģītāk pielāgoties attālinātajam studiju procesam, jo tikko absolvēta vidusskola, un augstskola noteikti ir pavisam kaut kas jauns un nepieredzēts. Jauns dzīves posms, jauna vieta, jauni apstākļi un jauna pieredze. Jāapgūst jaunas zināšanas un jāpielāgojas pārmaiņām. Sanāk slodze dubultā.

11 / 06 / 2021

Baltijas valstu un Norvēģijas zinātnieki sākuši veidot datu bāzi par Baltijas valstīm pēdējos 100 gados, tostarp aprēķinās iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītājus.

10 / 06 / 2021

Saredzot pieprasījumu pēc kvalitatīvām IT apmācībām, Latvijas IT uzņēmums “TestDevLab” kopā ar augstākās izglītības profesionāļiem pērn izveidoja IT apmācību organizāciju “TDL School”.  Tās mērķis ir klātienes un tiešsaistes kursos apmācīt IT speciālistus, kā arī sadarboties ar augstākās izglītības iestādēm, lai studējošiem sniegtu praktiskas pieredzē balstītas industrijas zināšanas.

01 / 06 / 2021

Tiek plānots, ka šī gada 1. jūlijā Latvijā būs izveidojusies jauna pašvaldība - Valmieras novads, kurā apvienosies Valmieras pilsēta, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu un Strenču novada pašvaldības. Šī jaunā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē piedalījās arī Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieku grupa, kas izveidoja kopīgas saites ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

01 / 06 / 2021

Jana Vainovska studē 1. kursā “Tūrisma organizāciju un vadību”. Viens no iemesliem, kāpēc Jana lēma apgūt profesiju Vidzemes Augstskolā, ir iespēja studēt sev tīkamā virzienā par valsts budžeta līdzekļiem. Viņa atzīst, ka studijas klātienē ir vispatīkamākās, tomēr kursa savstarpējā saliedētība palīdz pārdzīvot attālinātās mācības un nezaudēt saikni ar kursabiedriem.

24 / 05 / 2021

No 28. jūnija Vidzemes Augstskolā (ViA) norisināsies jauno studentu uzņemšana pamatstudiju programmās vienotajā uzņemšanas sistēmā www.latvija.lv, piedāvājot interesentiem vairāk nekā 500 budžeta vietu 2021./2022. akadēmiskajā gadā.