21 / 01 / 2022

Ilggadējs Vidzemes Augstskolas (ViA) darbinieks un vairāku studiju virzienu direktors Valdis Vīksna savos darba gados ir bijis nozīmīgs pienesums augstskolai un īpaši Inženierzinātņu fakultātes attīstībai.

18 / 01 / 2022

Jaunākie ieteikumi ir izstrādāti, balstoties uz Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (ārkārtējā situācija izsludināta no 2021.gada 11. oktobra līdz 2022.gada 28.februārim).

17 / 01 / 2022

Vidzemes Augstskola piedāvā vieslekcijas ar īpašu saturu, orientētu uz vidusskolu, ģimnāziju un profesionālo skolu skolēniem. Vieslekcijās tiek piedāvāts aizstāt kādu no mācību stundām, vairāk nekā 10 dažādos mācību priekšmetos, ar interesantu vieslekciju augstskolas profesionāļa vadībā.

17 / 01 / 2022

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Vidzemes Augstskola (ViA) un Ventspils Augstskola (VeA) izsludina konkursu doktorantu pieteikumu atlasei darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektā projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA”. Pieteikumus var iesniegt no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 24.janvārim savai studiju vietai atbilstošajā augstākās izglītības iestādē.

17 / 01 / 2022

Vidzemes Augstskolas Mediju studijas un žurnālistikas 3. un 4. kursa studenti studiju kursa “Jaunie mediji un politika” ietvaros izveidojuši un realizējuši trīs kampaņas. Studiju kursu vadīja Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne Agnese Dāvidsone un Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore Māra Arāja. Māra par kampaņām stāsta: “Tie ir brīnišķīgi piemēri, kuri parāda cik daudz var izdarīt ar entuziasmu un vēlmi”.  

10 / 01 / 2022

Ceturtdien, 20. janvārī, no plkst. 10.00 līdz 17.00 notiks "Studentu dokumentālo raidījumu maratons". Vidzemes Augstskolas studiju programmas "Mediju studijas un žurnālistika" 3. un 4. kursa studenti vairāku mēnešu garumā veidoja dokumentālus raidījumus, tāpēc aicinām ikvienu interesantu iepazīties ar gala rezultātu!