01 / 07 / 2020

Latvijas valsts himna ir neatņemama un nozīmīga nācijas sastāvdaļa, taču par to sabiedrībā trūkst vienotas izpratnes. Vidzemes Augstskolas studiju programmas “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” ietvaros studente Agnese Geduševa pētīja Latvijas valsts himnu kā stratēģisku komunikācijas instrumentu valsts elites un nācijas indivīdu skatījumā.

25 / 06 / 2020

Šā gada 20. jūnijā Vidzemes Augstskolas (ViA) diplomus saņēma gandrīz deviņsdesmit bakalaura, maģistra, kā arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studenti. No tiem trīs studenti - Jana Moisja, Raimonda Liepiņa un Anete Raslava, saņems izcilības diplomus.

19 / 06 / 2020

 

Jaunieši studijas izvēlas pēc dažādiem kritērijiem, tomēr būtiskākie ir apgūstamās profesijas pieprasījums un ienesīgums. Bieža izvēle ir studēt tur, kur ir iespēja tikt budžeta vietā. Ne vienmēr tā sakrīt ar studenta patiesajām vēlmēm un redzējumu par savu nākotnes nodarbošanos. Tāpēc vērts sev nopietni pajautāt – vai veltīt četrus un vairāk gadus tam, kas īsti nesaista? Kā orientēties plašā piedāvājumā un atrast savu ceļu? Padomos dalās psiholoģe, karjeras konsultante un Vidzemes Augstskolas docente Agita Šmitiņa.

19 / 06 / 2020

Vidzemes Augstskola veikusi pētījumu, kā rezultātā secināts, ka vairāk nekā puse no Latvijas tūrisma un viesmīlības nozarē nodarbinātajiem pašlaik atrodas dīkstāvē vai ir jau atbrīvoti no darba. Šoreiz uz interviju aicinājām Vidzemes Augstskolas profesori un vadošo pētnieci Agitu Līviņu, kura piedalījās pētījuma izstrādes procesā, lai diskutētu par esošo situāciju, saprastu nākotnes perspektīvas un pārliecinātos, ka tūrisma studijām ir un būs nozīme, pienesums tautsaimniecībā.

18 / 06 / 2020

No 2018. gada 6. novembra Vidzemes Augstskolā (ViA) tiek īstenots projekts "Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība" tā ietvaros ViA ir iespēja piesaistīt ārzemju docētājus un atbalstīt topošos doktora grāda ieguvējus. Tāpat projekta laikā augstskolas akadēmiskais personāls dodas stažēties uz uzņēmumiem, gūstot praktisku pieredzi.

l

 

17 / 06 / 2020

Projekta NatureBizz plānotie darbi tuvojas izskaņai. Sākotnējā ideja atbalstīt mazos bio uzņēmējus ar biznesa apmācību programmu ir realizēta. Programma ir izveidota un īstenota 4 projekta dalībvalstīs – Latvijā (Vidzemes Augstskolā), Igaunijā (Tartu universitātes Pērnavas koledžā), Zviedrijā (Sodertornas universitātā) un Somijā (Satakuntas universitāte).