Aktuālā informācija par COVID-19

No 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 21. novembrim studiju process notiek attālināti pēc C modeļa – 100 % tiešsaistē (izmantojot Moodle, MS Teams un Webex vides u.c. digitālos resursus).

Rīkojums "Par attālinātām studijām un darba procesa organizāciju Vidzemes Augstskolā no 21.10.2021. līdz 21.11.2021." pieejams šeit. Lūgums visiem ar to iepazīties un ievērot noteikto.

Stradajam_attalinati

 

 

Studiju procesa organizācija no 2021. gada 1. septembra:

"Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Vidzemes Augstskolā (Drošības protokols)" pieejams šeit

No 2021. gada 1. septembra pirmā līmeņa augstākās izglītības un bakalaura līmeņa studentiem studijas visos studiju virzienos notiek klātienē. Klātienes studiju procesā līdz 2021. gada 10. oktobrim var piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 48 stundu laikā. No 2021. gada 11. oktobra klātienes studijās drīkstēs piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Maģistra, doktora un nepilna laika studiju īstenošana visos studiju virzienos tiek nodrošināta tiešsaitē.

Atsākot klātienes studiju procesu 2021. gada 1. septembrī, Vidzemes Augstskolā (turpmāk – ViA) ievērot Epidemioloģiskās drošības likuma, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma, MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2021.gada 20. augustā Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās “Vadlīnijas studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā” prasības, kā arī kompetento iestāžu (Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC), Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) u.c.) rekomendācijas un norādījumus Covid-19 izplatības ierobežošanai un profilaksei, kas pieejami šo iestāžu tīmekļa vietnēs.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir noteiktas šādas prasības:

 • laika posmā no mācību gada sākuma līdz 2021. gada 10. oktobrim klātienes mācībās var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 48 stundu laikā. Sākot ar 2021. gada 11. oktobri ViA studiju vai darba procesā klātienē drīkst piedalīties personas TIKAI ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Tie ir jāuzrāda pēc pieprasījuma kopā ar personu identificējošu dokumentu;
 • Pēc SPKC norādījumiem visiem koplietošanai paredzētās telpās jāturpina nēsāt sejas maskas;
 • ViA nedrīkst atrasties personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) vai personas, kurām konstatēta Covid-19 infekcija. Par neierašanos ViA studentiem un akadēmiskajam personālam savlaicīgi informēt atbilstošo studiju virziena speciālistu (skatīt https://va.lv/lv/kontakti/sazinies), sazināties ar ģimenes ārstu studiju/darba nespējas noformēšanai un tālākai rīcībai, atgriežoties studiju/darba procesā tikai pēc ārsta norādījumiem; administratīvajam personālam savlaicīgi informēt tiešo vadītāju e-pastā vai telefoniski;
 • ievērot pareizu roku higiēnu un lietot roku dezinfekcijas līdzekļus;
 • iespēju robežās ievērot 2 m distanci. Studiju procesa laikā vienas grupas vai kursa ietvaros var neievērot 2 m distanci, kamēr šie nosacījumi netiek mainīti.
 • regulāri vēdināt telpas. CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei studiju telpās, ir līdz 1000 ppm (tiklīdz ViA būs pieejami gaisa kvalitātes mērītāji). Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi:
  • vēdināšana jānodrošina atbilstoši augstākās izglītības iestādes apstiprinātajam katras studiju telpu individuālajam vēdināšanas režīmam;
  • vēdināšana jānodrošina ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm (tiklīdz ViA būs pieejami gaisa kvalitātes mērītāji) vai reizi divās stundās 15 minūtes;
  • vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls;
  • vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem);
  • vēdina atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja;
  • starpbrīdim atvelētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai.

 

Šī gada 25. augusta rīkojums "Par studiju procesa organizāciju no 2021. gada 1. septembra" pieejams šeit.

Šī gada 1. septembra rīkojums "Par kārtību piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Vidzemes Augstskolā" šeit.

Lūgums iepazīties arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām vadlīnijām studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā šeit

 

covid-19