Aktuālā informācija par COVID-19

 

covid-19

 

Lai īstenotu piesardzības pasākumus un mazinātu Vidzemes Augstskolas (turpmāk - ViA) studējošo un personāla veselības apdraudējumu saistībā ar infekcijas slimības Covid-19 izplatību nosakām: 

  • no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020 gada. 31. oktobrim studiju process notiek pēc C modeļa-100% tiešsaistē; tas norit, izmantojot Moodle un Webex vides u.c. digitālos resursus.

Tas neattiecas uz tām studiju procesa komponentēm, kur attālināti procesu pilnvērtīgi un kvalitatīvi nevar īstenot - laboratorijas un individuālajiem darbiem, mācību ekskursijām u.c. Docētāji šo kursu sarakstu saskaņos ar virzienu direktoriem, dekāniem un akadēmisko prorektori, un studenti par tiem tiks informēti.

Ja divu nedēļu laikā situācija stabilizēsies, pāriesim atpakaļ uz klātienes studiju procesu. Šī brīža lēmums ir preventīvs un uz laiku. 

Arī pēc 19.oktobra augstskola būs atvērta, administrācija strādās klātienes režīmā, un studentiem un docētājiem pēc pieprasījuma būs pieejamas augstskolas auditorijas. Studenti var izmantot auditorijas studiju procesam, individuāli vai grupās, ievērojot piesardzības pasākumus.

Kopmītņu režīmā ar šo lēmumu nekādas izmaiņas netiek veiktas. Augstskolas telpās masku valkāšana nav aizliegta, nav arī obligāta, un katram pēc individuālā atbildības un sajūtu līmeņa ir iespēja šo lēmumu pieņemt pašam.

Visiem, kam nepieciešama palīdzība vai konsultācijas kontekstā ar ViA izvēlēto attālināto procesu nodrošināšanas sistēmu Webex, aicinājums konsultēties pie Kalvja Zaļaiskalna tel. 28948863 vai epasts kalvis.zalaiskalns@va.lv

Lai arī ir rudens, aicinām visus iespējami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, domāt labas domas un nedarīt neko tādu, kas varētu kavēt atgriezties pie klātienes studiju procesa.

Pielikumā rīkojums

 


 

ViA informē par Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem (spēkā no 17. septembra).

Būtiskākie fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi:

-Vēdināt telpas, ievērot higiēnu, dezinfekcijai izmantot līdzekli ar vismaz 70 % spirta saturu

-Ieteicams lietot mutes un deguna aizsegu vietās, kur ir daudz cilvēku, nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī sabiedriskajā transportā

-Ne vairāk kā 1000 personas organizētā pasākumā telpās (neatkarīgi no telpu izmēra), taču vienlaikus pulcējot ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita telpā un ievērojot, ka vienai personai jānodrošina 3 m2

-Ne vairāk kā 3000 personas organizētā pasākumā ārpus telpām

-Publiskās vietās jāseko norādēm par drošības pasākumiem

Detalizētāka informācija pieejama: https://bit.ly/3653CKD