Apmaiņas studenti Vidzemes Augstskolā

2020./2021. akadēmiskā gada pavasara semestrī Vidzemes Augstskolā apmaiņas programmas ietvaros studē seši studenti no Francijas un Spānijas. Studenti, kas ieradušies Vidzemes Augstskolā, savās valstīs apgūst tādas profesijas, kā datorzinātne, programmēšana, tūrisms un atpūta, bizness un administrēšana, tūrisma vadība un citas.

Ģertrūde Ozoliņa, ViASA Starptautiskā virziena vadītāja komentē: “Pateicoties apmaiņas programmām, studentiem no Vidzemes Augstskolas (ViA) ir iespēja doties studēt uz citām augstskolām, jo tiek dibinātas augstskolu sadarbības. Tās nodrošina iespēju arī studentiem no ārzemēm studēt Vidzemes Augstskolā. Augstskolas studentiem, studējot un pavadot laiku kopā ar apmaiņas studentiem, ir iespēja iegūt jaunus kontaktus, iepazīt citas kultūras, papildināt jaunu pieredzi un apmainīties ar zināšanām. Vidzemes Augstskolas vārds tiek nests Eiropā un pasaulē.”

Par dzīvi Latvijā un studijām Vidzemes Augstskolā stāsta apmaiņas studente Khloja Kasoli, kura ieradusies Latvijā no Francijas un šeit apgūst tūrisma vadību. “Vidzemes Augstskolu izvēlējos, jo gribēju paplašināt savu zināšanu loku un uzlabot specifisko angļu valodu savā izvēlētajā profesijā Tūrisma vadība”. Par savām patīkamākajām atmiņām, kas radušās studējot Vidzemes Augstskolā, Khloja stāsta: “Neskatoties uz to, ka Covid-19 pandēmijas dēļ daudzas izklaides ir liegtas, man tomēr bija iespēja iepazīt latviešu kultūru, kā arī slidot un pastaigāties gar Gaujas krastu”.

Apmaiņas studenti tiek laipni gaidīti Vidzemes Augstskolā, kura piedalās divās galvenajās studentu apmaiņas programmās: Erasmus + un Nordplus. Vidzemes Augstskola iestājas par starptautisko pieredzi kā būtisku un nenovērtējamu studiju procesa, kā arī personības attīstības daļu. Erasmus + vai citu apmaiņas studentu uzņemšana notiek, pamatojoties uz sadarbības līgumiem ar daudzu dažādu valstu universitātēm un koledžām.