Art Space: jauna digitāla vide ar spēles elementiem

Ir noslēdzies Vidzemes Augstskolas pēcdoktorantūras projekts “Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija” Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/106, kas īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (2018-2021).


Projekta rezultāti ir četras Scopus/Web of Science līmeņa starptautiskas publikācijas un digitālas spēles prototips. Projekta rezultātu izplatīšana notikusi 11 starptautiskās konferencēs (2018-2021), mobilitātes vizītē Linkolnas universitātē (Lielbritānija, 2019), ViA HESPI pētnieciskajā pēcpusdienā, vairākos doktorantu un pēcdoktorantūras pētnieku semināros, kā arī Jauno zinātnieku forumā (2017) un pasākumā Zinātnieku nakts (2021).

Logo

 

Projekta zinātniskā un sabiedriskā ietekme:

  • nopietno spēļu (serious games) žanra attīstība laikmetīgās estētikas kontekstā ar līdz šim neesošu mākslas pētniecības un digitālo spēļu šķērsojumu,jauna pētniecības apakšvirziena rosināšana Vidzemes Augstskolā, ieviešot tās profilā mūsdienu estētikas pētniecību,
  • ViA pētnieku grupas izveide ar ilgtspējīgu pētnieciskās darbības plānu (Ieva Gintere, Ieva Vīksne, Alvis Misjuns, Ilze Loža),
  • mūsdienu kultūras kapitāla dokumentēšana, jauno mākslinieku darbu popularizēšana,
  • digitālo mākslas spēļu (1998-2021) pētniecība, stilistikā analīze un klasifikācija,
  • ieguldījums izglītības digitalizēšanā un mūžizglītībā,
  • zināšanu pārnesums no pētniecības jomas pie plaša mēroga sabiedrības par mūsdienu mākslas intelektuālo mantojumu.

Projekta vadītāja, Vidzemes Augstskolas pētniece Ieva Gintere sadarbībā ar jauno mediju māksliniekiem Kristapu Biteru (Latvijas Mākslas akadēmija) un Ievu Vīksni (Vidzemes Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Liepājas universitāte) izstrādā jaunu digitālu vidi Art Space. Tā ir izglītojoša jauno mediju mākslas platforma ar spēles elementiem, kuras mērķis ir pārnest zināšanas par laikmetīgās spēļošanas estētiku no kultūras teorijas pie plašākas publikas.


Art Space ir jauna, līdz šim neizmantota spēles forma izglītojošo un mākslas spēļu laukā, kas stāsta par mūsdienu spēļu estētiku, tās vēsturisko fonu un mākslas filosofijas aspektiem. Izglītojošo jeb nopietno spēļu žanrā ir diezgan daudz piemēru, kas veltīti kultūras vēsturiskajam mantojumam, tomēr nav spēļu, kas lietotāju informētu un izglītotu mūsdienu mākslas stilos un laikmetīgās estētikas teorijā. Art Space piedāvā digitālo spēļu stilistikas paraugus, atsauces uz spēļu estētikas priekštečiem, ieskatu teorētiskajā kontekstā un pārskatāmu spēļu estētikas tendenču klasifikāciju deviņās stilu zālēs. Art Space veidota izsmalcinātā mākslinieciskā rokrakstā, atspoguļojot stilu dažādību un izmantojot lēnās spēļošanas (slow gaming), kā arī iegremdēšanās estētikas (immersiveness) principus.


Art Space ir interaktīva virtuāla mākslas akadēmija ar viegli ironisku, rotaļīgu noskaņu, kurā lietotājs var radoši izpausties deviņos jaunās estētikas stilos, un tie ir futūrisms, fotoreālisms, naivā māksla, kičs/kemps, gličs, trokšņu, hack, pikseļu estētika un ģeneratīvā māksla. Piemēram, lai izietu no hack istabas, spēlētājam jākļūst par hakeri, kas ielaužas nākamajā spēles līmenī. Art Space veidotāji izmantojuši smilšu kastes (sandbox) spēles elementus: izmantojot pieejamos rīkus, spēlētājs var veidot unikālas kompozīcijas. Atkarībā no lietotāja meistarības un vēlmēm, ir iespējams pārveidot atsevišķus objektus vai pat visu spēles laukumu.


Katram stilam paredzēta sava telpa ar tai piederošiem vēsturisko priekšteču piemēriem un vides īpatnībām. Stilu zālēs atrodas Zināšanu rezidences (Orbs of Knowledge). Tajās spēlētājs var noskatīties jaunāko spēļu paraugus un izlasīt īsu teorētisku pārskatu, kas parāda stila veidošanos un intertekstuālās atsauces. Trokšņu estētikas zālē iespējams noklausīties mūsdienu skaņdarbu fragmentus, kas raksturo ar trokšņainību saistīto skaņas izjūtu. Zināšanu rezidences piedāvā arī ludogrāfiju jeb digitālo spēļu sarakstu katram no deviņiem stiliem. Lai apgūtu digitālo spēļu estētiku, lietotājs izmanto piedāvātos objektus, efektus un tekstūras, un ar tiem darbojas atbilstoši deviņu stilu īpatnībām, kā arī radoši izpaužas, tos pārveidojot.

Art Space demo versija Windows operētājsistēmai pieejama mājaslapā http://artspace.va.lv/.

 

Scopus/Web of Science līmeņa starptautiskas publikācijas

Gintere, I. (2020). Developing the Noise Music Trend in Digital Edugaming. Proceedings of the 4th European Conference on Electrical Engineering and Computer Science, ELECS-2020, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, vol. 14, pp. 1176-1180.

Gintere, I. (2020). A Perspective on a New Digital Art Game: The Approach of Research and Knowledge Transfer. Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU-2020). Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Prague, May 2nd, vol. 1, pp. 311-318.  

Gintere, I. (2020). The Inclusion of Research and Knowledge Transfer in Art Games. Proceedings of the 12th International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020: Economic Inequality and Well-Being, Riga, 2nd October, 2020. University of Latvia, pp. 150-159.

Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, 1, pp. 426-431. Portugal, Madeira, March 15th -17th 2018 (indexed in the Scopus database).

 

Informācija par rezultātu izplatīšanu konferencēs un rakstu krājumos pieejama šeit.

Partneru logo