Būvdarbi Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcā noslēgušies

Pagājušajā gada vasarā uzsāktie būvdarbi Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25a, Valmierā ir veiksmīgi noslēgušies, kā rezultātā studentiem ir pieejamas modernākas un siltākas mītnes.

ViA dienesta viesnīca

Būtiskākais ieguvums ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte un jau pašlaik var novērot būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, kā arī studenti atzīst, ka istabiņās ir siltāks, nekā pagājušajā gadā.

Lai novērtētu ēkas stāvokli un veiktu energoefektivitātes uzlabojošos pasākumus, pirms būvdarbu uzsākšanas tika veikta ēkas tehniskā apeskošana un energosertifikācija. Tā kā būvdarbi veikti īstenojot ES projektu programmā, kas sniedz finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, tika veikti tikai tādi darbi, kas  uzlabo ēkas energoefektivitāti un ļauj ietaupīt patērēto siltumenerģiju.

Būvdarbos veikti šādi darbi: ēkas fasādes siltināšana un apdare, logu un durvju nomaiņa, pārsegumu siltināšana, apkures, siltummezgla un karstā ūdens cirkulācijas sistēmu nomaiņa. Lai kopmītnes padarītu pieejamākas, uzbūvēta arī uzbrauktuve (panduss). Bija nepieciešama un izbūvēta arī jauna zibensaizsardzības sistēma. Ziemas laikapstākļu dēļ uz pavasari ir atlikti teritorijas sakārtošanas un apzaļumošanas darbi.
 

ViA dienesta viesnīca

 

Eiropas Savienības projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/046 "Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25A".

Projekta kopējās izmaksas ir 588 200,00 EUR, tajā skaitā 499 970,00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 88 230 EUR ir valsts budžeta finansējums.

Būvdarbus veica firma SIA “BJB”, būvdarbu kopējās izmaksas ar PVN ir 494 700,58 EUR.