“Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”

Vidzemes Augstskola kļuvusi par sadarbības partneri projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”, kurā vadošā partnera lomu uzņēmusies Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Vidzemes Augstskolu, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”” un A/S  “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs”.  

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem, kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē. 

Projektā paredzētās galvenās aktivitātes: 

A1. Digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide, t.sk., pārņemot un adaptējot pasaules labo praksi un adaptējot tos, kā arī digitālā satura izstrāde; 
A2. Inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā; 
A3. Studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana; 
A4. Ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tsk. mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana. 

Projekta rezultātā tiks ieviestas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, sadarbībā pilnveidojot esošos un veidojot jaunus studiju kursus un tēmas, pilnveidojot un modernizējot augstāko izglītības iestāžu studiju vidi un studiju kvalitāti. 

  

Projekta kopējais finansējums: 2 060 095,08 EUR. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Vidzemes Augstskolas finansējums: 81 113.82 EUR 

Projekta īstenošana uzsākta 2022.gada 1.novembrī un tā īstenošana noslēgsies 2023.gada 31.decembrī.

 

Projekts Nr. 8.2.3.0/22/A/006

“Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” 

logo