HESPI pētniece Iluta Bērziņa piedalījās Ziemeļeiropas 2019. gada datu inovāciju samitā

No 14. līdz 15. martam HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa PostDoc Projekta "Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: Jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/110) ietvaros piedalījās starptautiskā Eiropas Ziemeļvalstu pasākumā "Data Innovation Summit 2019", kas norisinājās Zviedrijā, Stokholmā.

g1

 

Pasākumā uzmanība tika fokusēta pasaulē strauji pieaugošo datu inovācijām – struktūrai, analītikai, vizualizēšanai, vadībai, inženierijai, mākslīgajai inteliģencei, kā arī mašīnmācīšanai un lietu interneta attīstīšanai. Pasākumā uzstājās vairāk nekā 100 lektori, kurus uzklausīja  ap 2000 dažādu līmeņu profesionāļi, kuru ikdienas darbs saistīts ar datu pētniecību vai to lietošanu zinātnē un praksē.

"Data Innovation Summit 2019" bija divu dienu starptautiskas pasākums, kas norisinājās septiņās paralēlas sesijās par tēmām, kas skar lietišķo datu inovācijas, analītiku un vizualizēšanu, datu vadību un jaunākās tehnoloģijas. Pēcdoktorante apmeklēja 1 plenārsesiju un 3 paralēlsesijas: - "Applied Analytics Data Science and AI", "Analytics and Visualisation" un "Data Managemen. Tajās uzstājās Ziemeļeiropā pazīstami datu zinātnes pārstāvji - H.Goterbergs, N.O’Dohertijs u.c., kā arī lielu Skandināvijas un Eiropas globālas nozīmes uzņēmumu pārstāvji – datu tehnologi un tehnoloģiju attīstītāji - Volvo Group, Electrolux, Finnair, Norwegian Airlines, Swedbank, SAAB, Oracle, Husquarna, Metso, Microsoft, Amazon, Telia DK u.c. 

"Pasākuma laikā guvu pārliecību, ka saturiskā virzība PostDoc projektā notiek saskaņā ar tendencēm, kādas vērojamas datu un datu tehnoloģiju vidē Ziemeļeiropā. Būtiskākā jaunā pieredze gūta datu un datu analīzes rezultātu vizualizēšanas pieejās, kad notiek orientācija uz plašas informācijas attēlošanu ietilpīgās vizuālās izteiksmēs, ko var panākt ar "video efektu" jeb kustības un telpas pie/apvienošanu," stāsta Iluta.

Iluta turpina: "Šādu iespēju izmantošana vai radīšana pieļauj virzīšanos prom no dažādu analītisku ziņojumu laikietilpīgas izstrādes un izziņas teksta formātā. Līdz ar to informāciju, ko var sniegt dati ir iespējams padarīt viegli, ātri un ērti uztveramu, kas cilvēkam palīdz optimizēt laiku, ko tas patērē informācijas uztverei tradicionālā ceļā."

Vairāk par I.Bērziņas PostDoc pētījumu šeit.