HESPI piedalās jaunā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē

Tiek plānots, ka šī gada 1. jūlijā Latvijā būs izveidojusies jauna pašvaldība - Valmieras novads, kurā apvienosies Valmieras pilsēta, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu un Strenču novada pašvaldības. Šī jaunā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē piedalījās arī Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieku grupa, kas izveidoja kopīgas saites ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

Kā minēja pētnieku grupas vadītāja Agita Līviņa, viss pētniecības process, kas sākās pērnā gada oktobra beigās, ņemot vērā šī brīža situāciju, tika aizvadīts attālināti. Valmieras pilsētas pašvaldība bija galvenā, kas sadarbojās ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru, tādēļ arī Vidzemes Augstskola noslēdza līgumu tieši ar šo pašvaldību. Galvenokārt tika veidota ļoti cieša sadarbība ar septiņām novadu pašvaldībām un Valmieras pilsētas pašvaldību. Darbs process tika organizēts tematiski pa nozarēm, pieprasot vajadzīgo informāciju no visām astoņām pašvaldībām. Noteiktā informācija tika iesūtīta, tad izvērtēta un apkopota. Projekta izstrāde bija ļoti gara un darbietilpīga. Lai tiktu iesaistīti dažādi pušu viedokļi, uzklausīja arī iedzīvotāju vēlmes un ieceres uz jauno pašvaldības modeli. Izveidoja arī atsevišķu projektu, kurā darbojās dažādi pētnieki tieši no Vidzemes Augstskolas.

Plāna īstenošanas gaita veidojās no visiem pašvaldību iesaistītājiem pašvaldību speciālistiem. Kā svarīgu aspektu Agita Līviņa minēja, ka bijis jāņem vērā apstāklis, ka daudzi darbinieki ir neziņā par to, vai pēc novadu apvienošanās tiks nodrošināta darba vieta. Līdz ar to diskusijas veidojās ļoti piesardzīgas un apdomīgas. Vairāki darbinieki nebija gatavi izteikt savu viedokli un diskutēt, jo cilvēkiem nebija pārliecības par to, kāds būs gala rezultāts. Pētnieku grupas vadītāja atzina, ka īsti nesanāca īstenot detalizācijas pakāpi, jo pētnieku grupas speciālistu uzdevums nebija rēķināt līdzi darba slodzēm.

Runājot par pašvaldību ieguvumiem šo izmaiņu dēļ, Agita Līviņa akcentēja vairākas nozares, kā, piemēram, teritoriālo, pilsētu plānošanu, mobilitātes plānošanu, vides un infrastruktūras plānošanu, kas tiek raksturotas kā svarīgākās. Otrs ieguvums, kas tika minēts gan pašvaldībām, gan darbiniekiem, - lai viņiem būtu vienādas algas par vienādu nostrādātu darbu. Tika atklāta arī viena no iecerēm, ko plānots īstenot - izveidot nekustamā īpašuma nodaļu tieši vides un dabas resursiem. Visā novadā ir nozīmīgas upes un ezeri, kā, piemēram, Burtnieku ezers, Vaidavas ezers, Gauja, Salaca, Rūja u.c., kam ir ļoti svarīga apsaimniekošana.

Ņemot vērā šī procesa gaitu un ieceru plānošanu, jaunajam Valmieras novadam šis laiks būs izaicinājumiem bagāts un tas noteikti radīs lielas pārmaiņas ikkatram no mums. Projekta galvenā būtība ir nodrošināt novada iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kas nozīmē, ka tiks radīts visefektīvākais modelis.

Agitu Līviņu uzklausīja Lāsma Ēvele, Vidzemes Augstskolas studente