Humairs Kazi: Vidzemes Augstskola ir advancēta, daudzpusīga un praktiska

Humairs Kazi (Humair Kazi) ir starptautiskā biznesa students, kas prakses ietvaros ir ieradies Vidzemes Augstskolā no Somijas. Pateicoties tūrisma projektam, kas noritēja Vidzemes Augstskolā pirms trīs gadiem, Humairs nodibināja profesionālus kontaktus, kas ir palīdzējuši gūt iespēju stažēties mārketinga un sabiedrisko attiecību grupā Vidzemes Augstskolā. 

Humaira galvenie prakses pienākumi ir pārraudzīt Vidzemes Augstskolas sociālo mediju kontus un veidot saistošu, radošu un novatorisku saturu ierakstiem, kas piesaista topošos un ārzemju studentus. Humairs stāsta, ka praksē veiktie uzdevumi viņam ļoti patīk un nav radījuši grūtības, taču ar skumjām atzīst, ka viņš ilgojās pēc saunas kopmītnēs, jo Somijā tā ir atrodama visur. Prakse Vidzemes Augstskolā viņam ir dāvājusi patīkamu pieredzi un jaunus draugus, neskatoties uz to, ka “latvieši ir ļoti jauki, bet ļoti nopietni".


Par Valmieru un Vidzemes Augstskolu Humairs saka: “Man patīk mazpilsētas, tāpēc Valmiera man ir ideāli piemērota. Runājot par Vidzemes Augstskolu, manuprāt, tā ir orientēta ne tikai uz teorētisko zināšanu mācīšanu jaunajiem nozares speciālistiem, bet arī uz praktisko zināšanu integrēšanu studiju procesā. Vidzemes Augstskola ir advancēta, daudzpusīga un praktiska! Neapšaubāmi, Vidzemes Augstskola un Valmiera man saistīsies ar pozitīvām emocijām!”