Iespēja studēt doktorantūrā un strādāt pētniecības jomā

Lai studijas doktorantūra būtu ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas, Vidzemes Augstskola (ViA) piedāvā studēt kopīgā programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība” vai “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” ar iespēju attīstīt savas prasmes pētniecībā un projektos.

“Kopīgā studiju programma Ekonomika un uzņēmējdarbība tiek īstenota ViA Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā, kurā pētnieki un doktoranti veic pētniecisko darbu starptautiskā, nacionālā un reģionālā mērogā svarīgu problēmu risināšanai, piemēram, tādās tēmās, kā: mikro pilsētu attīstība, sarūkošo vietu nākotne, lielo datu praktiskai pielietojums nozaru un vietu attīstība, t.sk. tūrisma un atpūtas nozarē, tautsaimniecības iespējas pēckrīzes apstākļos, aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības modeļi u.c.. Studējošo iespējas stažēties ārvalstīs tiek atbalstītas ar rekomendācijām, piesakoties konkursos un grantos. Studēt šajā programmā nozīmē pētīt!”- komentē Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadītāja Agita Līviņa.

Vidzemes Augstskola piedāvā doktora studiju iespējas divās programmās:

Kopīgajā doktorantūras studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”, kas tiek īstenota kopā ar Ventspils Augstskolu un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, 2021./2022.ak.g. uzņemšanā Vidzemes Augstskolā ir 5 (piecas) vietas, kuras tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Beidzot studijas, doktorants iegūst zinātnes doktora grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D), bet studiju laikā aktīvi iesaistās pētnieciskā darbā kopā ar pieredzējušiem kolēģiem realizē dažādus projektus.

Pieteikuma anketa pieejama ŠEIT 

Savukārt doktorantūras studiju programmā “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” 2021./2022.ak.g. Vidzemes Augstskola piedāvā 2 (divas) budžeta vietas, kuras finansē valsts. Studējot šajā jomā, doktorantiem ir iespēja veicināt informācijas tehnoloģijas apakšnozares attīstību, ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, iesaistīties pētniecībā, dažādos projektos un veicināt konkurenci akadēmiskā personāla vidū. Beidzot studijas, doktorants iegūst inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (Dr.sc.ing.)

Pieteikuma anketa atrodama ŠEIT 

Studiju laikā tiek nodrošināta iespēja strādāt aprīkotās laboratorijās un sadarboties ar ViA pētniekiem un docētājiem, kas sniegs nepieciešamo atbalstu un zināšanas.

Vidzemes Augstskolas esošie un īstenotie pētniecības projekti apskatāmi ŠEIT