Intensīvā programma VAKEN Islandē

Laikā no 30. oktobra līdz 6.novembrim Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības studiju virziena docētāji Aigars Andersons un Maira Leščevica, kā arī Biznesa vadības studiju virziena studenti atrodas Akureyri, Islandē, kur Akureyri Universitātē notiek NORDPLUS projekta VAKEN (“The VAKEN Project 2021, NPHE-2021/10084”) Sprint 3. intensīvās nedēļas pasākums, kurā pielieto ilgstošā kopdarbā radīto inovatīvo un unikālo “Dizaina domāšanas” (Design Thinking) metodoloģiju, kas nosaukta par “VAKEN procesu” (VAKEN process, www.vaken.org).

VAKEN ir divu gadu projekts, ko finansē Nordplus un piedalās partneru institūti - Arcada University of Applied Sciences (Somija), University College Lillebælt (Dānija), TTK University of Applied Sciences (Igaunija), Kauno kolegija/University of Applied Sciences (Lietuva), University of Akureyri (Islande), Vilniaus Kolegija (Lietuva) un, protams, Vidzemes Augstskola. Iepriekšējās intensīvās nedēļas notika Odensē, Dānijā un Kauņā, Lietuvā.

Šajā nedēļā tiekās studenti un pasniedzēji no 6 Eiropas valstīm. Studenti iegūst jaunas zināšanas un pilnveido savas mīkstās prasmes (soft skills), kuras varēs izmantot savās tālākajās studijās un karjerā. Studentiem ir iespēja strādāt pie reāla uzņēmuma projekta starptautiskā grupā, cieši sadarbojoties ar klientu. Nedēļas laikā studenti strādā pie kādas lielas problēmas risinājuma un testē savas jaunās idejas tikai piecu dienu laikā. Parasti šie pasākumi ir ne tikai nopietna mācīšanās un tīklošanās, bet arī interesanta laika pavadīšana un iepazīšanās vieta.

Sešas studentu komandas, no iepriekšminētām valstīm, kopā 36 studenti, 14 profesionālu dažādu valstu docētāju vadībā, šīs nedēļas laikā veido inovatīvus un praksē realizējamus prototipus Hauganes ciema dzīvotspējas un izaugsmes veicināšanai projekta ietvaros. Pabeidzot Sprinta nedēļu, studenti saņem sertifikātu 3 ECTS apjomā.