IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018.gada jūnijā norisināsies nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Laiks: 18. - 20. jūnijs, 2018. gads

Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Kongresa mērķis: Savest kopā Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus un viņu draugus no visas pasaules, lai piedāvātu risinājumus Latvijas attīstībai un veicinātu ilgtermiņa sadarbību.

Kongresa uzdevums: Izveidot diskusiju platformu un pragmatisku inovāciju forumu, kurā Kongresa dalībniekiem ir iespēja: 
• satikties, veidot attiecības un sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai un projektu uzsākšanai dažādās zinātnes jomās;
• informēt Latvijas sabiedrību par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku izcilajiem sasniegumiem un veiksmes stāstiem, atklājot Latvijas cilvēkkapitāla spēku un potenciālu.
• stiprināt iesakņotību Latvijā, iepazīt Latvijas kultūru un tradīcijas;
• vairot Latvijas zinātnes un institūciju prestižu.

Kongresa organizētāji: Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Universitāšu asociāciju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, Pasaules brīvo latviešu apvienību, Eiropas latviešu apvienību un Amerikas latviešu apvienību.

Kongresa norise: Kongress ir daļa no Latvijas valsts simtgades pasākumiem. Drošības un nākotnes tēmas caurstrāvos visas Kongresa dienas.

Pirmā diena, tēma – Drošība un drošums: Kongresa runātāji un dalībnieki vairākās paneļdiskusijās un sesijās diskutēs par drošību un drošumu Latvijā. Drošība un drošums tiks aplūkota no vairākiem aspektiem – ģeopolitiskā drošība, hibrīdkara apdraudējumi, informācijas un kibertelpas drošība, energoneatkarība, globālā sasilšana un klimata pārmaiņas, cilvēkdrošība, pārtikas drošība un veselība.

Otrā diena - darbs sešās zinātnes nozares sekcijās: Dalībnieki diskutēs par Latvijai būtiskiem jautājumiem un attīstību sekojošās zinātnes nozarēs – Dabaszinātnēs, Inženierzinātnēs un tehnoloģijās, Medicīnas un veselības zinātnēs, Zemkopībā, Sociālajās zinātnēs un Humanitārajās zinātnēs. Kongresam paralēli notiks Latvijas vēsturnieku II kongress un Pasaules latviešu juristu III kongress.

Trešā diena, tēma - Latvijas nākotne. Dalībnieki forumā “Latvijas formula 2050” diskutēs par Latvijas attīstības scenārijiem, piedāvās risinājumus un noslēgumā pieņems Kongresa rezolūciju.

Paralēlie pasākumi: Interaktīvi pasākumi, izstādes, žurnāla „Innovation” speciālizlaiduma prezentācija, atvērtās lekcijas, konkursi doktorantiem un pēc-doktorantiem, zinātnisko institūciju, augstskolu un inovatīvu uzņēmumu apmeklējumi, kas iepazīstinās Kongresa dalībniekus un visus interesentus ar Latvijas zinātni un tās iespējām. 
Kongress būs satikšanās vieta zinātniekiem un uzņēmējiem, lai apzinātu to ekonomisko potenciālu un veidotu kopīgus nākotnes sadarbības projektus. Notiks pasākumi studentiem un jaunajiem zinātniekiem kopīgu biznesa ideju radīšanai, studijām, kopējiem projektiem pāri robežām.

Kongresa runātāji, dalībnieki un sekciju vadītāji: Latvijas un Latvijas izcelsmes viedokļu līderi un viņu draugi no visas pasaules, kas pārstāv zinātni, akadēmisko vidi, valdību un uzņēmējdarbības jomu.

Ar Kongresa norisi, runātājiem un programmu iespējams iepazīties Kongresa mājaslapā, kurā sākot ar 20.martu ir iespēja reģistrēt dalību Kongresā.

Kongresa programmu atradīsiet šeit.

Papildus informāciju par Kongresa norisi var saņemt sazinoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko eksperti Evitu Čikuti, tālr.:+371 67047938, e-pasts: kongress@izm.gov.lv.

Informāciju par Kongresu angļu valodā atradīsiet šeit.