Izcilības diplomu saņēma trīs Vidzemes Augstskolas absolventes

Šā gada 20. jūnijā Vidzemes Augstskolas (ViA) diplomus saņēma gandrīz deviņsdesmit bakalaura, maģistra, kā arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studenti. No tiem trīs studenti - Jana Moisja, Raimonda Liepiņa un Anete Raslava, saņems izcilības diplomus.

Jana Moisja ir dzimusi rīdziniece, bet pēc vidusskolas absolvēšanas savas studiju gaitas uzsāka ViA bakalaura līmeņa studiju programmā “Biznesa vadība”. Četru studiju gadu laikā viņa uzrādīja teicamus rezultātus. Jana savā studiju noslēguma darbā pētīja tēmu “Darbinieku piesaiste Latvijas jaunuzņēmumos”.

Ar labiem un izciliem rezultēties augstskolu absolvēja arī Raimonda Liepiņa, kura izvēlējusies studēt maģistra līmeņa studiju programmā “Kiberdrošības inženierija”. Lai iegūtu profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijās, Raimonda izstrādāja noslēguma darbu "Kiberuzbrukumu dinamiska novēršana: Kombinēti draudu veidi".

Savukārt Anete Raslava ir no Siguldas novada un šogad absolvēs ViA maģistra līmeņa studiju programmu “Biznesa vides vadība”, iegūstot profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Anete izstrādāja darbu “Darbinieku mobilitātes veicināšana – Vidzemes reģiona pieredze”.

Studējošie, kuriem nepārtrauktā studiju programmas apguves gaitā neviens gala vērtējums nav zemāks par “8” un kuru vērtējums valsts pārbaudījumā ir “9” vai “10”, saņem ViA diplomu ar ierakstu diploma pielikumā “Ar izcilību”.