Jānis Buholcs ievēlēts par asociēto profesoru Vidzemes Augstskolā

Ar vienbalsīgu Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas profesoru padomes lēmumu Vidzemes Augstskolas docētājs Jānis Buholcs ir ievēlēts asociētā profesora amatā komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē Vidzemes Augstskolā.

“Jānis Buholcs ir jauns, radošs zinātnieks ar urķīgu garu, kurš lieliski prot pētīt un rakstīt ne tikai akadēmiskas publikācijas, bet arī nodarbojas ar zinātnes komunikāciju medijos, skaidrojot dažādus ar digitālo komunikācijas tehnoloģiju attīstību saistītus problēmjautājumus. Man liels prieks par kolēģa panākumiem, kas, protams, uzliek arī pienākumus neapstāties, turpināt pētīt, publicēt,” uzsver Vidzemes Augstskolas Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktore Agneses Dāvidsone.

J. Buholcs ir studējis komunikācijas zinātni Latvijas Universitātē, kur ieguvis doktora grādu. Līdztekus akadēmiskajam darbam viņš ir strādājis arī žurnālistikā, kā arī līdzdarbojas mediju profesionālās kopienas aktivitātēs.

Vidzemes Augstskolā J. Buholcs lasa studiju kursus par mediju ētiku, mediju ekonomiku, tiešsaistes informācijas vidi un citām tēmām, kas skar komunikācijas un mediju jomu. Viņš ir arī viesdocētājs Ķīles augstskolā Vācijā.

J. Buholcs ir arī Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks. Viņa pētnieciskā darbība ir saistīta ar medijiem un sociālajiem procesiem tajos.

“Pētot komunikācijas tehnoloģijas, ir svarīgi nepazaudēt fokusu uz mediju tehnoloģiju lietotājiem,” saka J. Buholcs. “Tehnoloģijas mainās, bet šodienas mediju lietotāji nav nemaz tik ļoti atšķirīgi no lietotājiem, kādi tie bija pirms simts un vairāk gadiem. Raudzīšanās uz komunikācijas procesiem caur indivīdu un sociālo grupu prizmu ļauj arī šodienas mediju veidus iekļaut vēsturiskā perspektīvā un atpazīt to, kas pirmajā brīdī izskatās kas pilnīgi jauns.”