Klātienes sociālās simulācijas pārnešana tiešsaistes vidē

Publikācijā, kas tapusi projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (SimGames) ietvaros, uzmanība tiek pievērsta esošai  COVID – 19 situācijai, kuras laikā klātienes studijas tika transformētas tiešsaistes formātā, radot izaicinājumus ne tikai pedagogiem, bet arī studentiem.

simagames

 

SimGames projekta ietvaros Vidzemes Augstskolas (ViA) asociētās profesores Agnese Dāvidsone un Vineta Silkāne, ViA docente Anžela Jurāne Brēmane, un Viļņas Universitātes docente Renata Matkevičienė un doktorante  Austė Telyčėnaitė veica pētījumu par klātienes sociālās simulācijas pārnešanu uz tiešsaistes vidi, īpašu uzmanību pievēršot docētāja klātbūtnes aspektiem jaunajā vidē.

Projekta ietvaros tiek izstrādāti un testēti sociālās simulācijas scenāriji trīs Baltijas valstu universitātēs – Tartu Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Viļņas Universitātē -  Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta ietvaros, lai apmācītu komunikācijas zinātnes studentus sekojošās kompetencēs - spēja strādāt ar sarežģītu informāciju, sadarboties, vest sarunas, pieņemt stratēģiskus lēmumus un radoši tikt galā ar nenoteiktību un neskaidrību.

Pētnieces atzīst, ka šādu pētījumu nav daudz, tāpēc esošais sniedz vērtīgu ieskatu pedagogu apsvērumos un pārdomas par gūtajām zināšanām  - mācību klātbūtnes elementiem, kā plānot, pārveidot un veikt sociālo simulāciju, nezaudējot uzmanību sākotnējam mācību mērķim.

Pirmkārt, pētījumā aprakstīta procesa specifika, rīku izvēle, noteikumi un sagatavošanās darbi pirms faktiskās simulācijas. Otrkārt, autori izklāsta lomu izmaiņas: kad pedagogs kļūst par mentoru, kurš reāllaikā var sniegt konsultācijas, un rūpēties par klātbūtnes efekta radīšanu – koordinējot un sekojot grafikam.

SimGames projekts turpināsies līdz 2021.gada augustam. Projekta rezultāti būs rokasgrāmata un metodiskais palīgmateriāls sociālo simulāciju izstrādē, projektā radīto sociālo simulāciju scenāriji, simulāciju testēšana visās trijās Baltijas valstīs, apmācību semināri docētājiem, izstrādāti un pārbaudīti instrumenti studentu kompetenču novērtēšanai, kā arī zinātniskās publikācijas.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā” stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (2018-1-LV01-KA203-046981) tiek īstenots no 2018. gada 1.decembra līdz 2021. gada 31. augustam.