Kopā ar starptautiskajiem partneriem Vidzemes Augstskola veido Eiropas Universitāti un nedēļas garumā diskutē par augstskolu darbības principiem un uzdevumiem nākotnē

Veidojot nākotnes Eiropas Universitāti, pārstāvji no 12 valstu augstskolām tikās Vidzemes Augstskolas (ViA) starptautiskajā nedēļā, lai apzinātu iespējamās attīstības tendences augstskolu darbības jomās - kā mainīsies studiju process un pētniecība, un ko no augstskolām sagaidīs sabiedrība.

edures

 

Projekta “Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte kā virzītājspēks Eiropas reģionu viedai un ilgtspējīgai attīstībai” (E3UDRES2) ietvaros notika semināri ar mērķi sniegt ieskatu un dalīties pieredzē ar dalībniekiem par to, kas jāņem vērā darbā ar nākotnes studentu un pētnieku.

“Nākotnes apmācību mērķis bija iedzīvināt domāšanas kultūru, kas praktizē skatīties un domāt uz priekšu un sekmēt pieredzes apmaiņu dažādās augstskolu atbalsta jomās starp visām projekta E3UDRES2 partnerinstitūcijām,” atklāj ViA administratīvā prorektore un projekta vadītāja Iveta Putniņa. Vienlaikus uzsverot, ka diskusijas sniedza ieskatu studentu servisa, starptautiskās daļas, bibliotēku, IT atbalsta, projektu nodaļu personāla viedoklī attiecībā uz Eiropas Universitāti un viņu nākotnes redzējumu. “Šīs apmācības bija pirmais solis, lai veicinātu pakāpenisku, uz jaunu un dinamisku sadarbības kultūru vērstu atbalsta personāla darbu. Šajā gadījumā tas nozīmē iedvesmojošu, novatorisku, starpkultūru, starptautisku, starpdisciplināru, starpnozaru, iekļaujošu un intensīvu sadarbību gan starp kolēģiem, gan starp dažādām universitātēm un jomām,” turpina I.Putniņa.

edures

Izmantojot starptautiskās nākotnes modelēšanas metodes, apmācību laikā tika diskutēts par:

  1. nākotnes prasmēm, ko nosaka izmaiņas uzņēmumu darbā un kā to risināt ar dizaina izglītību un studenta centrētām studijām;
  2. izmaiņām augstākajā izglītībā un tajā, kā tiek organizēts studiju process;
  3. jaunajām profesijām, kas parādās augstskolu inovāciju projektos, piemēram, tehnoloģiju tulks, sadarbības tīklu veidotājs un uzturētājs, sabiedrības ietekmes veicinātājs, dabas ārsts un citi;
  4. studentiem, kas apšaubīs un prasīs pamatojumu gan jebkura veida informācijai, ko saņem, gan par to, cik svarīga vai nepieciešama viņiem tā būtu;
  5. zinātnes komunikāciju un kā spēt izstāstīt ikvienam, ko un kāpēc dara pētnieki;
  6. kā nodrošināt reģiona vajadzību sasaisti ar dažādām starptautiskajām iespējām.

Iesaistoties Erasmus+ programmas iniciatīvā “Eiropas Universitāte”, Vidzemes Augstskola kopā ar partneriem no Austrijas, Portugāles, Rumānijas, Beļģijas un Ungārijas strādā pie Eiropas Universitātes izveidošanas, apņemoties līdz 2023. gadam realizēt kopīgus studiju kursus un programmas, īstenot studentu un docētāju mobilitāti, veikt kopīgu pētniecību cilvēku labklājības, cilvēku un mākslīgā intelekta un aprites ekonomikas jomās, kā arī veicot kopīgas zināšanu pārneses aktivitātes.

Projekts norisināsies līdz 2023. gada 30. augustam, izmantojot 6 6 241 667 eiro sniegto finansējumu (no tā 4 993 333 eiro ir Eiropas komisijas finansējums).

Vairāk par projektu lasīt šeit

eudres.eu  / www.va.lv

erasmus