Mācību programma zaļajiem uzņēmējiem

Projekta NatureBizz plānotie darbi tuvojas izskaņai. Sākotnējā ideja atbalstīt mazos bio uzņēmējus ar biznesa apmācību programmu ir realizēta. Programma ir izveidota un īstenota 4 projekta dalībvalstīs – Latvijā (Vidzemes Augstskolā), Igaunijā (Tartu universitātes Pērnavas koledžā), Zviedrijā (Sodertornas universitātā) un Somijā (Satakuntas universitāte).

Mācību programma sastāv no 8 dažādiem moduļiem- zaļā mikrobiznesa vadība, zaļais klients, zaļā zīmola veidošana, ilgtspējīga kvalitātes vadība, zaļā produktu un pakalpojumu dizains, zaļās piegādes ķēdes, komunikācija un “klientu ceļojums”, zaļo uzņēmēju internacionālizācija. 8 moduļu video lekcijas ir pieejamas šeit.

Mācību programma ir pieejama arī drukāta versijā. Rokasgrāmata ir pilotmateriāls, ko var izmantot gan uzņēmēji, gan pasniedzēji, gan studenti. Vienam tā būs iedvesma, citam atgādinājums, citam atklājums, kādam citam – apstiprinājums, ka Jūsu ceļš ir zaļš jau šobrīd. Rokasgrāmata strukturēta 8 nodaļās – moduļos: Zaļā mikrobiznesa vadība, Zaļais klients, Zaļā zīmola veidošana, Ilgtspējīgas kvalitātes vadībā, Zaļo produktu un pakalpojumu dizains, Piegādes ķēdes zaļajā mikorbiznesā, Komunikācija un «klienta ceļojums», Zaļo uzņēmēju internacionalizācija.

Rokasgrāmatas versija angļu valodā pieejama šeit. Drīzumā tā būs pieejama arī latviešu valodā.

Projekts ir realizēts Interreg CentralBaltic programmas ietvaros.

fff