Medijpratības nodarbību cikls skolēniem

Mūsdienu sabiedrību raksturo intensīvs mediju satura patēriņš un informācijas pārbagātība. Latvijā mediji un ikviens sabiedrības loceklis var brīvi paust dažādus viedokļus un iesaistīties publiskās diskusijās, bez kurām nav iedomājama demokrātiska sabiedrība. Turklāt, pateicoties globāliem saziņas tīkliem, Latvija neatrodas izolētā informatīvajā telpā, – mēs varam piekļūt arī citu valstu medijiem un patērēt to izplatīto saturu. Šī situācija rada gan daudz lielisku iespēju, gan arī izaicinājumus mediju patērētajiem. Nav ne viegli, ne vienkārši orientēties milzīgajā informācijas gūzmā, kur sajaucas un par auditorijas uzmanību cīnās dažādas ekonomiskās un politiskās intereses, un reizēm arī gluži vienkārša lētas popularitātes radīšanas kāre. Lai šajā informācijas kokteilī nepazustu, nepieciešamas prasmes, ko sauc par medijpratību* un informācijas pratību**.

Nodarbību cikls vidusskolēniem Valmierā

Vidzemes Augstskolas Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena docētājas Agnese Dāvidsone un Liene Ločmele sadarbībā ar Valmieras Integrēto bibliotēku 2018./2019.akadēmiskajā gadā piedāvā Valmieras izglītības iestāžu skolēniem Medijpratības nodarbību ciklu par aktuāliem un nozīmīgiem medijpratības jautājumiem. Skolas nodarbības notiek reizi mēnesī Valmieras Integrētās bibliotēkas klusajā lasītavā (C217.telpa) un Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijā. Vienas nodarbības ilgums – 90 minūtes. Piedalīties aicināti visu Valmieras pilsētas izglītības iestāžu 9.-12. audzēkņi. Lūgums pieteikties dalībai medijpratības skolas nodarbībās līdz 12.oktobrim, reģistrējoties šajā saitē: https://ej.uz/Medijpratibasskola. Nodarbību cikla beigās dalībnieki saņems apliecības, kas sniegs priekšrocības, pēc vidusskolas absolvēšanas piesakoties studijām Vidzemes Augstskolā.

Programmas saturs un norises datumi:

  • 16.oktobrī pl. 16.00 Cēsu ielā 4, C217.telpa. (bibliotēkas klusā lasītava) - Mediju efekti: zinātniski pierādītie efekti, kā mēs zinām to, ko mēs zinām, kā arī mediju loma zināšanu konstruēšanā.
  • 13.novembrī pl. 16.00 Cēsu ielā 4, C217 - Mediju satura kritiska analīze I : ķermeņa ideāls, dzimtes lomas un reklāma.
  • 11.decembrī pl. 16.00 Cēsu ielā 4, C008 - Mediju satura kritiska analīze II : digitālo stāstu darbnīca ViA Multimediju laboratorijā.
  • 15.janvārī pl. 16.00 Cēsu ielā 4, C217 -  Kritiskā domāšana I : pamatprincipi avotu uzticamības un argumentācijas kvalitātes pārbaudīšanai.
  • 12.februārī pl. 16.00 Cēsu ielē 4, C217 - Kritiskā domāšana II : praktiskās prasmes informācijas pārbaudīšanā.
  • 12.martā pl. 16.00 Cēsu ielā 4, C217 - Kritiska pieeja informācijas atlasē, mūsu spējas ietekmēt to, kādu saturu redzam sociālo mediju vidē.
  • 9.aprīlī (visa diena) - Mediju industrijas aizkulišu izpēte: studiju vizīte un tikšanās ar mediju profesionāļiem Rīgā (ViA nodrošina transporta izmaksas)

Nodarbību vadītāju kontakti:

Agnese Dāvidsone, ViA docētāja un Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktore, tālr. 26603344, e-pasts: agnese.davidsone@va.lv.

Liene Ločmele, ViA docētāja, e-pasts liene.locmele@va.lv.

Nodarbību piedāvājums skolotājiem

Ir iespējamas arī īpaši veidotas nodarbības pedagogiem, kas interesējas par medijpratības jautājumiem un vēlas gan paši kļūt medijpratīgāki, gan šos jautājumus integrēt savā pedagoģiskajā praksē. Nodarbības tiek veidotas tā, lai palīdzētu pedagogiem gan kļūt prasmīgākiem mediju lietotājiem, gan arī gūt idejas, kā šīs prasmes attīstīt skolēnos. Programmu noslēgumā dalībnieki saņems ViA Zinātnes un tehnoloģiju centra apliecinājumus par apgūto saturu un stundu skaitu.

Iespējamie nodarbību temati (1-2 h): kā un kāpēc mediji ataino dažādus notikumus; kādi ir pamatprincipi informācijas atlasē un atainošanā; ko nozīmē aktīvas un pasīvas mediju auditorijas; kādi cilvēka psiholoģiskie aspekti nosaka, kā mēs reaģējam uz mediju saturu, un kāpēc labprāt atsaucamies uz noteiktiem mediju ziņojumiem, bet ignorējam citus; kā darbojas slēptā reklāma; kāpēc  un kā rodas viltus ziņas un kāpēc aizvien biežāk sastopamies ar saturu, ko piedāvā dažādi “alternatīvās informācijas” sniedzēji. Ar praktisku piemēru un uzdevumu palīdzību piedāvājam arī apgūt, kā mediju saturs tiek konstruēts noteiktā veidā, izmantojot dažādus audiovizuālus paņēmienus un vizuālus efektus. Nodarbības iespējams noturēt gan skolu telpās, gan arī Valmieras Integrētajā bibliotēkā.

Pieteikšanās: ViA Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktore Agnese Dāvidsone, 26603344, agnese.davidsone@va.lv.


*Medijpratība – arī mediju lietotprasme, mediju lietotpratība. Tā ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Medijpratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus (Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam. Pieejams: http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/lidzdaliba/pazMedPol_Pamatnost.html).

** Informācijpratība - spēja saprast, kad un kāda informācija ir nepieciešama, to atrast, izvērtēt, efektīvi lietot un komunicēt dažādos formātos (Wilson, C. [etc.]. (2011). Media and information literacy: Curriculum for teachers. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Pieejams: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf P. 183.)