Paaudžu mārketinga aktivitātes palīdz Vidzemes Augstskolā par 14% palielināt studējošo skaitu STEM programmās

Testējot dažādas mārketinga inovācijas, Vidzemes Augstskola (ViA) par 14% palielināja studējošo skaitu studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”, pilna un nepilna laika studijas uzsāka 80 studenti.

ll

 

Viena no paaudžu mārketinga inovācijām, ko testē Vidzemes Augstskola ir studējošo un docētāju iesaiste kvalitatīva satura veidošanā un eksperimentēšana ar dažādiem audio vizuālajiem formātiem, izmantojot augstskolā pieejamo multimediju laboratorijas studiju ar zaļo ekrānu, stikla tāfeli un citus risinājumus.

Esošo studentu veidoto saturu ir pamanījuši skolēni, kas atzīst, ka visvairāk viņus uzrunāja studentu intervijas ar uzņēmumu pārstāvjiem, pieredzes stāsti un intervijas un sarunas ar informācijas tehnoloģiju studentiem.

Vairāki pētījumi parādījuši, ka jauniešiem ir svarīgas interaktīvās iespējas un tiešsaistes sadarbība, kā arī studiju un koprades iespējas. Ārkārtējā situācija (Covid-19) apliecināja ViA docētāju spēju pielāgoties situācijai un piedāvāt studijas tiešsaistē no jebkuras pasaules malas. Neskatoties uz to, ka lielāko daļu no patērēta satura jaunieši atrod paši, ir būtiski saņemt atbalstu no profesionāļiem, kas atlasa informāciju no uzticamiem avotiem.

Tāpat topošajiem studentiem ļoti svarīgi faktori ir budžeta vietu pieejamība, programmas absolventu pieprasījums darba tirgū, profesionālā nevis akadēmiskā izglītība, studiju programmas unikalitāte, laba augstskolas reputācija un citi faktori, kas nosaka to, kur jaunietis vēlās studēt.

Projekta sagaidāmie rezultāti ir studentu pieaugums augstskolās un tehnikumos, starptautisko studentu īpatsvars abās augstskolās sasniedz Eiropas vidējo rādītāju (9%), tehnikumos un augstskolās ir ieviesti četri EdTech risinājumi u.c.

Studiju programmas uzlabošana un sagatavošana starptautiskajiem studentiem ir viena no projekta "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas" aktivitātēm.

Projekta rezultātus plānots integrēt citās Eiropas mazajās pilsētās.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros.

Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.