Piektdien promocijas darbus doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Madara Prata (Pratt) un Oskars Java

Piektdien Vidzemes Augstskolā inženierzinātņu un tehnoloģiju doktora zinātniskā grāda (Ph.D) iegūšanai elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē savus promocijas darbus aizstāvēs ViA doktorantūras programmas Sociotehnisko sistēmu modelēšana studenti Madara Prata (Pratt) un Oskars Java.

Madaras promocijas darba tēma ir “Tehnoloģiskais risinājums komunikācijai attālinātā darba vidē motivācijas un apmierinātības veicināšanai” (zinātniskā vadītāja – Prof., Dr.paed. Sarma Cakula). Madara Prata atzīst: “Ceļš uz doktora grādu man ir bijis garš un aizraujošs, un nebūt ne viegls. Tas sākās ar ideju, ka mani interesē akadēmiskā karjera un vēlējos strādāt ar studentiem. Iesākot doktorantūras pētījumu ārzemēs, atradu tēmu, kas mani aizrauj – darbinieku motivācija komunicējot, izmantojot tehnoloģijas. Tomēr nolēmu, ka pētījumu vēlos veikt zem Latvijas vārda. Esmu neizsakāmi priecīga, ka izvēlējos studēt un strādāt Vidzemes Augstskolā. Man ir fantastiska darba vadītāja un lieliski kolēģi, kurus citādi nebūtu iepazinusi. Doktorantūras studijas prasa milzīgu neatlaidību un pārbauda raksturu. Šis man bija personīgs izaicinājums un mana profesionālā un akadēmiskā izaugsme ir nenovērtējama. Es esmu lepna ar sevi, ka nepadevos garajā ceļā un tas nebūt iespējams bez ļoti saprotošiem un izpalīdzīgiem kolēģiem, kā arī bez ģimenes atbalsta”.

Savukārt Oskars aizstāvēs savu darbu “Imitējošās modelēšanas un sensoru sistēmas pielietošana ekosistēmas pārvaldīšanai” (zinātniskais vadītājs – Prof., Dr.oec. Juris Binde). Kā saka zinātniskā grāda kandidāts, Mg.sc.comp. Oskars Java: “Iegūt doktora grādu pēc veiksmīgas maģistra darba aizstāvēšanas (tas tika novērtēts ar 10 ballēm) mani pamudināja mans maģistra darba vadītājs Juris Binde. Bindes kungs teica, ka manī saskata dotības, kas nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu pētnieku. Manuprāt, viņš nav kļūdījies, jo kā zinātniskais asistents, vēl pirms doktora grāda iegūšanas, esmu veiksmīgi iesaistījies vairākos gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa pētniecības projektos. Šo izvēli nenožēloju, jo pētniecības vide ir ļoti dinamiska un aizraujoša. Domājams, ka doktora grāda iegūšana manas karjeras izaugsmei pavērs jaunas durvis, dzīvi padarot vēl aizraujošāku”.

Oskara Javas promocijas darba aizstāvēšana notiks piektdien, 2022.gada 27.maijā plkst.10.00 Valmierā, Tērbatas ielā 10, T121 auditorijā, Vidzemes Augstskolas Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē.

Recenzenti: Dr.sc.ing. prof. Artis Teilāns (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr.sc.ing. Sergejs Kodors (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr.sc.ing., prof. Irina Arhipova (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), PhD prof. Dimitrios Moshou (Aristotle University of Thessaloniki). Darbs tiešsaistē apskatāms šeit.

Madaras Pratas (Pratt) promocijas darba aizstāvēšana notiks piektdien, 2022.gada 27.maijā plkst.14.00 Valmierā, Tērbatas ielā 10, T121 auditorijā, Vidzemes Augstskolas Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Sergejs Kodors (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr.sc.ing. Jānis Grabis (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. Asil Oztekin (Manning School of Business, Department of Operations and Information Systems) un PhD Agne Brilingaite (Vilnius University). Darbs tiešsaistē apskatāms šeit.

Studiju programmas Sociotehnisko sistēmu modelēšanamērķis ir veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.

 

Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis
Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists
modris.apsitis@va.lv
T: +371 26182244