Pirmo reizi pasaulē atzīmē Starptautisko biosfēras rezervātu dienu

Šoruden, 2022. gada 3. novembrī, pirmo reizi pasaulē tika atzīmēta Starptautiskā biosfēras rezervātu diena ar mērķi popularizēt visā pasaulē plašo biosfēras rezervātu tīklu, kas ir nozīmīgas teritorijas ilgtspējības principu iedzīvināšanā. Latvijā ir izveidots Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kurš ir iekļauts UNESCO programmas “Cilvēks un biosfēra” starptautisko biosfēras rezervātu tīklā.

“Biosfēras rezervāti ir īpašas teritorijas, kuras saglabā, atjauno un attīsta kā vienotu veselumu. Tajās liela nozīme ir cilvēka saprātīgai darbībai saskaņā ar ilgtspējas principiem, lai tās nepaliek tukšas no cilvēkiem. Es īpaši gribu izcelt ļoti aktīvo jauniešu kustību starptautiskā mērogā “Mab Youth forum”, kurā aktīvi darbojas arī Vidzemes Augstskolas doktorante Anda Mežgaile” uzsver Vidzemes Augstskolas UNESCO katedras pārstāve Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošā pētniece profesore Agita Līviņa, kura Starptautiskajā biosfēras rezervātu dienā piedalās UNESCO katedru trīsdesmitgades jubilejas konferencē, iepazīstot citu katedru darbu.

Latvijā 1997. gadā tika izveidots Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts – vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā. Tā teritorija aptver 457 600 ha sauszemes un 16 750 ha jūras akvatorijas, kurās starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta mērķis nacionālā un starptautiskā nozīmē ir sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības aizsardzībā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā. 1997. gadā Latvijā izveidotais Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts tika iekļauts UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” starptautisko biosfēras rezervātu tīklā.

2022. gads ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta divdesmit piektās jubilejas gads. Visa gada garumā biosfēras rezervāta iedzīvotāji, kā arī tā viesi, tiek aicināti līdzdarboties dažādās aktivitātēs un pasākumos, tādā veidā iepazīstot teritorijas unikalitāti, tostarp cilvēkus, kas tajā dzīvo. Par aktualitātēm var uzzināt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Facebook lapā: https://www.facebook.com/Ziemelvidzeme.

Par UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 193 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski. Plašāk: www.unesco.lv un Facebook.com/UNESCOLNK.

 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare
UNESCO LNK komunikācijas konsultante
Mob. tālr. (+371) 29683396
E-pasts: [email protected]