Studentiem socializēšanās ir svarīga

No 2020. gada 13. marta Covid-19 pandēmijas dēļ studijas visās augstskolās notiek attālināti, un tas ir licis gan izglītības iestādēm, gan studējošajiem saskarties ar pārmaiņām un sarežģījumiem. Ir jāpielāgojas attālinātajām studijām, lai tās būtu tikpat efektīvas un produktīvas kā klātienes studijas. Augstskolu pirmo kursu studentiem ir sarežģītāk pielāgoties attālinātajam studiju procesam, jo tikko absolvēta vidusskola, un augstskola noteikti ir pavisam kaut kas jauns un nepieredzēts. Jauns dzīves posms, jauna vieta, jauni apstākļi un jauna pieredze. Jāapgūst jaunas zināšanas un jāpielāgojas pārmaiņām. Sanāk slodze dubultā.

Jāteic, ka arī līdz šim veiktajos pētījumos ir izzinātas metodes, kas ļautu visiem izglītojamajiem justies ērti studiju vidē. Zināms, ka sociālā distancēšanās studentiem ietekmējusi pašsajūtu, sniegumu mācībās, jauniešiem ir grūtāk sevi motivēt, kā arī viņiem pietrūkst komunikācijas un socializēšanās ar saviem kursa biedriem un docētājiem. Pētījumos arī tika minēts faktors, ka internets un tehnoloģijas daudziem studentiem nav pietiekami labā stāvoklī, lai studiju process būtu produktīvs. Mainījusies studentu ikdiena, ļoti daudz laika paiet pie tehnoloģijām, studējošie ne tikai mācās, bet arī iepērkas, sporto un komunicē ar draugiem attālināti. Tehnoloģijas lielāko daļu tiek izmantotas mazkustīgā režīmā, kas fiziski ir slikti veselībai, jo pasliktina arī miega kvalitāti. Skaidrs - ja studentiem ir mazāk komunikācijas un socializēšanās, tad pieaug diskomforts, nemiers, trauksme un noteikti vientulības izjūta. Jāatrod balanss starp mācībām un atpūtu, jo katrs students savā istabā ne tikai mācās, bet arī jau sporto, brokasto un atpūšas - vide ir vienveidīga, tāpēc svarīgi to nomainīt, izkustēties un pēc iespējas vairāk doties ārā.

Runājot par Vidzemes Augstskolu, skola ir padomājusi, lai studenti justos atbalstīti, kā arī viņiem pieejams psiholoģiskais atbalsts. Norisinoties studijām attālināti, studentiem ir svarīgi un vērtīgi saņemt atgriezenisko saiti un uzslavas par paveiktajiem, iesniegtajiem darbiem, tas nodrošina studenta motivāciju un produktivitāti. Docētāji izskaidro veicamos darbus un vienmēr pārjautā - vai visiem viss ir skaidrs? Viņi vienmēr iedrošina studentus rakstīt e-pastu, ja ir radušies jautājumi vai kaut kas nav saprasts, vienmēr tiks saņemta atbilde, kas rada motivāciju turpmākam studiju procesam. Studenti var izmantot augstskolas internetu un auditorijas studiju procesam, individuāli vai grupās, ievērojot piesardzības pasākumus. Vidzemes Augstskola māca, ka arī paša patstāvība ir būtiska, proti, pašam studentam plānot un organizēt savu laiku un aktivitātes, nebaidīties jautāt pēc palīdzības kursabiedriem un docētājam, jo svarīgi ir komunicēt un atbalstīt otru, cik vien tas iespējams. Augstskola demonstrē labvēlīgu attieksmi, atbalstu un pārliecību, ka ir iespējams tikt galā ar visu, lai kas arī tas būtu.

Studijas attālināti ir izaicinājums un pārmaiņas visiem. Pielāgošanās spēja katram studentam ir citādāka. Jācer, ka studijas klātienē drīz atgriezīsies visās augstskolās, lai studenti var savstarpēji komunicēt un attīstīt sociālās spējas - izaugsmi.

Evelīna Tinuša, ViA studente