Tiks izdota Sabiedrības zinātņu fakultātes docentes Irēnas Liepiņas grāmata

Jau drīzumā Tiesu nama aģentūra gatavojas izdot Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes docentes Irēnas Liepiņas grāmatu “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā”.

I. Liepiņa akcentē: “Grāmata ir ļoti aktuāla, jo skar kolektīvos darbinieku aizsardzības veidus komercsabiedrību reorganizācijā (īpašnieka maiņa, apvienošana, sadalīšana utml.). Esmu faktiski vienīgā autore Latvijā, kura zinātniski praktiskā līmenī cīnās par kolektīvo darba tiesību atdzimšanu un modernu sociālo dialogu Latvijā.


Grāmata ir būtisks ieguldījums kolektīvo darba tiesību restartam Latvijā un Eiropeiskas sociālā dialoga kultūras nostiprināšanai. Tajā ir iekļauti inovatīvi darbinieku aizsardzības modeļi no Islandes un citām Ziemeļvalstīm, kurus padziļināti iepazinu, vadot Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO (LSAB PRO). Grāmata ir kā loģisks turpinājums 2021. gada 1. septembrī noslēgtajam Labklājības ministrijas, Vidzemes Augstskolas un LSAB PRO memorandam par sociālā dialoga modernizāciju Latvijā.


Liels paldies Vidzemes Augstskolas vadībai un lieliskajai komandai par gaišo atbalstu kolektīvo darba tiesību izpētē!”

Tiesu namu aģentūra par grāmatu raksta:

“Šādas grāmatas aktualitāti nosaka arī tas, ka, līdzšinējā praksē visbiežāk uzņēmumu pārejas centrā ir bijuši ekonomiskie un komerctiesiskie jautājumi, nepievēršot pietiekamu uzmanību tieši darbinieku aizsardzībai. Tas nereti novedis pie nelabvēlīgiem rezultātiem gan darbiniekiem, gan pašam uzņēmumam.

Grāmatu veido četras nodaļas: pirmajā nodaļā sniegts uzņēmuma pārejas vispārīgs raksturojums; otrajā nodaļā aplūkotas darbinieku aizsardzības pamatnostādnes uzņēmuma pārejā; trešā nodaļa veltīta darbinieku aizsardzības pamatnostādņu īstenošanai, uzsverot darbinieku informēšanas un konsultēšanas nozīmi, darbinieku individuālo un kolektīvo aizsardzību; ceturtajā nodaļā ietverti priekšlikumi darbinieku aizsardzības pilnveidošanai uzņēmuma pārejas apstākļos.

Darbā plaši aplūkotas un analizētas gan Latvijas, gan starptautisko darba tiesību teorijas un prakses atziņas. Izpētes un analīzes rezultātā radušos secinājumus autore izmantojusi, sniedzot vērā ņemamus un būtiskus priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, lai aizsargātu darbinieku intereses.

Grāmatas beigās ir plašs izmantotās literatūras un tiesu prakses klāsts.

Irēnas Liepiņas grāmata “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā” kā vērtīga lasāmviela un izziņas avots būs ļoti noderīga ne tikai esošajiem un topošajiem juristiem, bet arī ikvienam, kuram praktiskā darbā vai kādā dzīves situācijā jāsaskaras ar šajā grāmatā aplūkotajiem darbinieku aizsardzības jautājumiem uzņēmuma pārejas apstākļos.”