“TŪRISMA IZGLĪTĪBAS IZCILĪBU MEKLĒJOT. AUGSTSKOLU UN NOZARES SADARBĪBAS PERSPEKTĪVA.”

2018. gada 25. oktobrī Vidzemes Augstskola aicina uz starptautisku tūrisms konferencei, kas tiek organizēta Interreg Centrālbaltijas projekta Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību (BOOSTED) ietvaros.

1

Augstākā izglītība tūrismā gan saturiski, gan formas ziņā ir izmaiņu priekšā un aktualizējies jautājums, cik lielā mērā tās piedāvājums apmierina nozares vajadzības, vai tas nav pārāk inerts un teorētisks. Konferences mērķis ir veidot platformu sarunai starp izglītotājiem un tūrisma profesionāļiem, lai uzlabotu topošo tūrisma nozares darbinieku sagatavotību darbam un gatavību iesaistīties uzņēmējdarbībā nozarē, jo kvalitatīvi cilvēkresursi tūrismā ir abu pušu ciešas sadarbības rezultāts. Pasākumā tiks uzsvērts abu pušu sadarbības jautājums, darbinieku piesaiste, zināšanas un prasmes, ko pieprasa darbs tehnoloģiju laikmetā, kā arī citas aktualitātes.
Konferences darbs tiks organizēts trīs daļās.

Rīts sāksies ar plenārsesiju, kur galvenie lektori dalīsies pieredzē par nozares sadarbību ar izglītotājiem, kā arī aktualitātēm tehnoloģiju attīstībā – gan nozares, gan izglītības kontekstā. Kaija Lindrota (Kaija Lindroth) pārstāv vienu no lielākajām augstskolām Somijā - Hāga-Helia (Haaga-Helia), kas pazīstama ar tās īstenoto studiju programmu augsto kvalitāti un jaunievedumiem augstākajā izglītībā. Viņa stāstīs par universitātes ilggadēju, veiksmīgu pieredzi, attīstot sadarbības risinājumus kopā ar nozari. Savukārt Igaunijas uzņēmuma SIA Brightspark programmatūras attīstības projektu vadītāja un Tartu universitātes Pērnavas koledžas docētāja Mārja Pajusalu (Maarja Pajusalu) sniegs ieskatu būtiskajās tehnoloģiju attīstības tendencēs, akcentējot gan to ietekmi uz nozarē nepieciešamo prasmju attīstību, gan potenciālu studiju satura veidošanā un procesā.

Pēc plenārsesijas noslēgumā būs paneļdiskusija par izaicinājumiem cilvēkresursu jomā tūrisma nozarē.

Dienas otrajā pusē dalībnieki aicināti piedalīties 3 paralēlajās sesijās - Sadarbība un tīklošanās starp dažādām iesaistītajām pusēm tūrismā, Digitālā mārketinga izaicinājumi mediju izmaiņu kontekstā, Inovatīvas pieejas augstākajai izglītībai tūrismā un nozares iesaiste.

Konferences programma šeit

Konference “Tūrisma izglītības izcilību meklējot. Augstskolu un nozares sadarbības perspektīva.” notiks 2018. gada 25. oktobrī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Dalības maksa: 20.00 EUR

Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 2018. gada 15.oktobrim. Elektroniskā pieteikuma forma šeit: http://va.lv/lv/contact/registracija_turisma_konferencei

Ja vēlaties ar prezentāciju uzstāties kādā no paralēlajām sesijām, lūdzam sazināties ar PhD Lindu Veliverronenu (linda.veliverronena@va.lv). Prezentāciju skaits ir ierobežots.
Konferenci atbalsta: 

                                11