Uzsākts mediju profesionāļu dialogu cikls par migrācijas un trešo valstu pilsoņu atspoguļojumu medijos

Vidzemes Augstskolas (ViA) Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena docētāji kopš februāra sākuma Rīgā un Valmierā īsteno dialogu ciklu ar masu mediju žurnālistiem un redaktoriem par ētikas jautājumiem, kas saistīti ar migrācijas procesu un trešo valstu pilsoņu atspoguļojumu mediju saturā.

1

 

Dialogu saturā iekļauti temati par mediju profesionalitāti, atbildīgumu, mediju un sabiedrības mijiedarbības dažādiem aspektiem saistībā ar migrantu, cittautiešu un dažādu minoritāšu integrāciju un atspoguļošanu mediju saturā. Dialogu ietvaros notiek diskusijas par mediju ētikas labo praksi Eiropā, par mediju iesaisti sabiedriski politiskos procesos, tai skaitā sociālo mediju vidē, kā arī par pētnieciskās žurnālistikas tehnikām un ētikas jautājumiem saistībā ar trešo valstu pilsoņu integrāciju. Dialogu cikla dalībnieki arī uzlabo savas medijpratības un kritiskās domāšanas prasmes, lai spētu labāk atpazīt ietekmētu saturu un izprast dažādas uzmanības virzīšanas tehnikas publiskajā telpā. Dialogu saturs veidots, balstoties uz pētījuma par Latvijas mediju pārstāvju uzskatiem par dažādiem ētikas aspektiem un līdzšinējo pieredzi starpvalstu migrācijas tematu atspoguļošanā rezultātiem. Dialogi ar mediju pārstāvjiem turpināsies līdz 4. aprīlim.

Pētījumu par mediju pieredzi un uzskatiem migrācijas procesu atspoguļošanā ViA pētnieku grupa veica laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2017. gada novembrim. Tika veikta gan mediju darbinieku aptauja, gan arī intervijas ar mediju redaktoriem. Aptaujā tika vērtēta respondentu attieksme par migrāciju un migrantiem, dažādas ietekmes uz žurnālistu darbu, viņu profesionālās brīvības novērtējums, ētikas kodeksa loma ikdienas darbā. Intervijās savukārt galvenā uzmanība tika pievērsta tam, kā mediju ētikas jautājumiem tiek aktualizēti mediju ikdienas darbā, kā notiek jauno žurnālistu iepazīstināšana ar mediju ētikas pamatprincipiem u.tml.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka žurnālistu un redaktoru redzējumā mediju ētika ir tā joma, kam nepieciešams regulāri pievērst uzmanību un runāt par to dažādos kontekstos. Aptaujā žurnālisti norādīja, ka redakcionālā politika spēlē maznozīmīgu lomu, lemjot par rīcību dažādās situācijās, drīzāk dominē personiskā ētiskuma izjūta, kā arī vispārīgie žurnālistikas ētikas kodeksi. Tāpat aptaujātie atzina, ka īpašos gadījumos ir iespējams atteikties no ētikas standartiem. Tie žurnālisti, kas vairāk atbalsta patvēruma meklētāju uzņemšanu, arī sensitīvāk uztver dažādu grupu stereotipizāciju medijos.

“Pozitīvi, ka vairums aptaujas dalībnieku apzinās, ka žurnālistikā vispārēji ētikas standarti ir nozīmīgi,” saka Vidzemes Augstskolas pētnieks Jānis Buholcs. “Tas ir labs pamats, lai veidotu diskusijas par to, kā žurnālisti pieņem ētikas lēmumus un virzītos uz vienotu ētikas standartu attīstību profesionālajā kopienā.”       

Gan pētījums, gan dialogu cikli ar mediju profesionāļiem notiek projekta “Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā” ietvaros. Projektu ViA īsteno kopā ar partneriem: Latvijas Televīziju, Rīga TV24, Latvijas reģionu televīziju Re:TV, Radio SWH, laikrakstu “Druva”, ziņu aģentūru “LETA”, izdevniecību “Rīgas Viļņi”, kā arī Latvijas platforma attīstības sadarbībai (LAPAS).

Aprīlī projekta partneru pārstāvji dosies apmācību braucienā uz Vācijas raidsabiedrības “Deutsche Welle” paspārnē esošo “DW Akademie” Bonnā, lai iepazītos ar Vācijas pieredzi dažādu sabiedrības grupu uzrunāšanā un pilsonisko vērtību popularizēšanā.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2018. gada decembrim.