Valsts pētījumu programmas pētnieki starptautiskās konferencēs pievērš uzmanību sabiedriski aktuāliem tematiem

VPP

 

 

2021. gada 25. un 26. martā notiks divas starptautiskas zinātniskās konferences:  “PLACES” un  “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Drošība”, kurās tiešsaistē piedalīsies arī Vidzemes Augstskolas (ViA) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieki. Viņi informēs par secinājumiem, kas līdz šim gūti valsts pētījumu programmas projekta “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” izstrādes laikā.

Ceturtdien, 25. martā, RSU rīkos tiešsaistes konferenci “PLACES” [Politika, Psiholoģija, Tiesības, Antropoloģija, Komunikācija, Ekonomika, Socioloģija]. Konferences tēma: “Sabiedrības struktūras pārveidošana: vīzijas un nākotne SARS-CoV-2 un citu globālu izaicinājumu laikā.” ViA pētnieki Agnese Dāvidsone, Jānis Buholcs un Vineta Silkāne piedalīsies konferences Komunikācijas studiju paneļa pirmajā sesijā “Medijpratība” ar diviem referātiem: “Vai medijpratība prognozē pilsonisko līdzdalību? Saikne ir komplicēta” un “Medijpratība un ziņu pratība: kāda ir to saistība?” Savukārt trešajā sesijā “Saskaroties ar Covid-19: Mediji, sabiedrība un māksla” VPP pārstāvēs Liene Ločmele,  Marita Mūze un Baiba Šķērīte ar referātu “Vai mēs visi dzīvojam vienā demokrātijā? Latvijas jauniešu, emigrantu un etnisko minoritāšu perspektīvas izzināšana”. Tāpat konferences starptautisko attiecību un politikas zinātņu paneļa otrajā sesijā piedalīsies Armands Astukēvičs ar referātu "Sabiedrības uzticēšanās un demokrātiskas atbildības nodrošināšana vietējā pārvaldē: reģionālo reformu uztvere Latvijā ".

Piektdien, 26. martā norisināsies Vidzemes Augstskolas rīkotā starptautiskā konference “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Drošība”, kuras mērķis ir nodrošināt platformu zināšanu un ideju apmaiņai par aktualitātēm un jaunākajām tendencēm gan sabiedrības, gan tehnoloģiju drošības jomā, un šīs diskusijas būs saistošas gan akadēmiskās, gan korporatīvās vides pārstāvjiem. Konferences paneļdiskusijā “Latvijas mantojums un nākotnes uzdevumi valsts ilgtspējai: pētniecība COVID-19 laikā” no VPP projekta komandas piedalīsies pētniece Agnese Dāvidsone un Māris Andžāns. Kā sadarbības projektu pārstāvji piedalīsies Baiba Rivža (LLU) un Daina Bleiere (LU Latvijas Vēstures institūts), paneļdiskusiju moderēs projekta vadītājs, ViA vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, kurš ieskicē diskusijas tematiku: “Mēs jau vairāk nekā gadu dzīvojam jaunā situācijā. No mums kā zinātniekiem pamatoti prasa ekspertīzi par daudziem jautājumiem. Noteikti pieskarsimies arī tam, kā pandēmija ietekmē valsts drošību. Un kā ārkārtējā situācija, komandantstundā un citi tradicionāli ar militāriem aspektiem saistīti nosacījumi ietekmē sabiedrību.”


Pasākumus atbalsta: VPP projekts “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību”, Nr.: VPP-IZM-2018/10013.

 

 ViAStradiņi