Veiksmīgi izglītības uzstādījumi - vēl viens ambiciozu mērķu stūrakmens

Jaunu pieeju meklēšana, lai gūtu ekonomiskus panākumus, eksperimentēšana un uzdrīkstēšanās nav atkarīga no pilsētas lieluma! Valmierā sistemātiski tiek meklētas un veicinātas inovācijas, lai sasniegtu ekonomiskos mērķus.

2020. gads lielākai daļai uzņēmumu un organizāciju liek domāt par nepieciešamām izmaiņām, digitalizāciju un jaunām apvienībām. Konferencēs vai kongresos tiek meklēti bagātinoši piemēri un zināšanu apmaiņa konferences galamērķī, izvēloties īsto pulcēšanās vietu. Liela priekšrocība pasākumu rīkošanai ārpus galvaspilsētām ir mazāks (ekonomiskās) ekosistēmas izmērs, kas palīdz dalībniekiem labāk izprast pamatā esošo dinamiku un kontekstu un izmantot tos savā vidē.

Valmiera ir izcils piemērs pilsētai, kas, neraugoties uz tās nelielo izmēru, izceļas, pateicoties priekšzīmīgai ekonomikas attīstībai un pārdomātām stratēģijām.

Uzņēmumus, kas interesējas par Valmieru un tās stratēģisko ekonomisko attīstību, sagaidīs ar atplestām rokām! - André Nitzschmann


Valmiera atrodas tikai aptuveni 120 km attālumā no lidostas “Rīga” un ir Latvijas ziemeļaustrumu reģiona - Vidzemes centrs. Pēc tikai vienas stundas brauciena pa labi attīstītu automaģistrāli no Rīgas starptautiskās lidostas kā mikroskopā var novērot sistēmu, kurā raiti mijiedarbojas svarīgākās iesaistītās puses: valsts un pašvaldību iestāžu sadarbību ar universitātēm un uzņēmumiem, mērķtiecīgu tīklošanos, atbalstu un jaunu ideju īstenošanu.

Lai biznesa kopienas varētu veiksmīgi attīstīties, mijiedarbība starp pētniecību, nozarēm un uzņēmumiem darbojas visveiksmīgāk, ja attālums ir mazs, apmaiņa notiek ātri un visu iesaistīto pušu savstarpējs atbalsts un apņemšanās tiek atbalstīta no pieskaņota politiskā virziena puses – Valmierā iznākums ir uz rezultātu orientēta sadarbība.

Tie ir ideāli apstākļi jaunām, racionalizētām konferenču formām – piemēram, hibrīdā “digitālā” formātā, apvienojot vietējo realitāti ar virtuālo sasniedzamību, taču arī starptautiskie investori var gūt daudz labuma. Kopumā Valmierā jau darbojas 44 “ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumi” (ĀTI), kas (pēc Financial Times 2019.g. ĀTI žurnāla datiem) ir “trešā labākā mikropilsēta Eiropā pēc ĀTI stratēģijas”.

Pilsētas nākotnes virzība ir skaidri izklāstīta, tāpat kā tās dinamiskā attīstība kā apdzīvojamai un plaukstošai industriālai pilsētai. Stratēģiju savstarpēji īsteno tādas iestādes kā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Valmieras pilsēta, Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs, Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs un Valmieras Biznesa inkubators. (Tas viss, ņemot vērā tikai aptuveni 25 000 iedzīvotāju fonu!) Šo skaidro virzienu iezīmē arī 60 gadu ilgā rūpniecības vēsture un tādu starptautisku uzņēmumu galvenās mītnes kā Valmiera Glass Group vai SIA VALPRO, kas ir viens no lielākajiem metālapstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Pilsēta ir noteikusi 110 hektāru lielu attīstības teritoriju rūpniecības uzņēmumu un uzņēmumu pārvietošanai un piedāvā plašu maksimāla atbalsta klāstu (piemēram, līdz 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide investoriem).

Veiksmīgi izglītības uzstādījumi ir vēl viens ambiciozu mērķu stūrakmens. Valmiera ir slavenā “UNESCO Izglītības pilsētu tīkla” dalībniece un Latvijā ir pazīstama kā “talantu magnēta pilsēta”: motivēti un labi apmācīti jaunieši labprāt šeit paliek pēc izglītības iegūšanas vai studijām pilsētā un reģionā - visās sarunās tiek ļoti uzsvērta dzīves kvalitāte.

Viens no nozīmīgākajiem izglītības centriem ir Vidzemes Augstskola. Saruna ar studiju programmas “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” vadītāja vietnieku Andrē Ničmanu (André Nitzschmann) atklāj akadēmisko moduli Valmieras uzņēmējdarbības ekosistēmā:

“Mēs kā docētāji novērtējam darbu šeit augstskolā daudzu iemeslu dēļ: tiek piedāvāts liels atbalsts, piesakoties finansējumam, kas rada lielu brīvību jaunu pētījumu programmu izstrādē. Gan augstskolā, gan pilsētā valda patīkama personiska atmosfēra, kā arī pastāv cieša un laba sadarbība starp akadēmisko pētniecību, institūcijām, uzņēmumiem un visu veidu organizācijām. Nelielus attālumus un procesus ir viegli pārvaldīt, un, pateicoties interesei un atvērtajai atmosfērai visu partneru starpā, pastāv iespēja integrēt tehnoloģijas praktiskā pielietojumā uzņēmumos. Šeit inovatīvi ir ne tikai jaunuzņēmumi; Valmierā un Vidzemē esošie uzņēmumi ir ļoti gatavi un atvērti jaunām idejām. Ir izteikta reģionālā ietekme uz notiekošo; ar daudzu hakatonu un citu pasākumu starpniecību tiek veicināta aktīva tīklošanās kultūra starp augstskolas un citiem partneriem, lai veicinātu ideju apmaiņu. Mūsu mērķis augstskolā ir pēc iespējas labāk integrēt esošās zināšanas un tehnoloģijas uzņēmumos un palīdzēt optimizēt uzņēmējdarbības procesus. Šo mijiedarbību atbalsta kopumā ļoti laba infrastruktūra.”

Kopumā pilsētas pievilcību veido visu šo aspektu apvienojums: esošā profesionālā kompetence, infrastruktūras kvalitāte, vidēji vai mazi uzņēmumi un to atvērtība pielietojamām jaunajām tehnoloģijām, skaidra pilsētas orientācija uz uzņēmējdarbības attīstību - bet tajā pašā laikā zaļās un neskartās apkārtējās vides tuvums. Papildu priekšrocības ir nekustamā īpašuma cenas, dzīves līmenis, tuvums Igaunijai un Krievijas tirgum, kā arī starptautiskie savienojumi caur Rīgu.

Valmierā ir pietiekamas konferenču nodrošināšanas un izmitināšanas iespējas mazāka izmēra kongresiem vai sanāksmēm. Blakus esošā pilsēta Cēsis atrodas 30 km attālumā, un tā piedāvā vietu kongresiem līdz 1200 dalībniekiem.