Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē

1. maijā tiek uzsākts pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Vērtēšanas  modeļi digitālajā mācīšanās vidē”.

"-"

 

Šī projekta mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus vērtēšanas  modeļus, kas palīdz nodrošināt  ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē – tādā mācīšanās procesā, kurā tiek pielietotas dažādas tehnoloģijas dažādās pakāpēs - no dažu tehnoloģisku risinājumu pielietojuma līdz pilnībā tehnoloģiju nodrošinātām mācībām. Plānots, ka projekta rezultātā taps sistematizēts un pētniecībā balstīts summatīvās un formatīvās vērtēšanas modeļu kopums, kas palīdzēs nodrošināt mācīšanos digitālajā vidē dažādās izglītības formās: formālā izglītība skolās un augstākās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītībā, tālākizglītībā.

Projekts tiks īstenots līdz 30.04.2023.

Numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/561

Zinātniskais konsultants: Dr. paed. Sarma Cakula

Projekta vadītāja: Anžela Jurāne-Brēmane