ViA docente Irēna Liepiņa izdevusi apjomīgu monogrāfiju par darbinieku aizsardzību uzņēmuma pārejas gadījumā

ViA docentes, Dr.iur. Irēnas Liepiņas desmit gadu ilgais pētījums darba tiesību jomā ir vainagojies ar grāmatu – iespaidīgu monogrāfiju – "Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā", kas uzskatāma par vienu no apjomīgākajiem pēdējo gadu pētījumiem darba tiesībās.

Galvenā motivācija, autorei strādājot pie šīs grāmatas, bija stiprināt kolektīvās darba tiesības un sociālā dialoga lomu darbinieku aizsardzībā, cerot, ka grāmata mudinās atjaunot darbinieku kolektīvo aizsardzību. Kā uzsver grāmatas autore, tieši šobrīd, Covid pandēmijas un digitalizācijas radīto pārmaiņu rezultātā, šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla: “Pārmaiņas skar cilvēkus, uzņēmumus, nozares, organizācijas procesus un vidi. Latvijā un pasaulē komercsabiedrības tiek reorganizētas, mainās uzņēmumu īpašnieki un nodarbinātajiem ir nepieciešama taisnīga un saprotama aizsardzība".

Kā grāmatas ievadā pauž zvērināts advokāts, Dr. iur. Aivars Lošmanis, “autores pienesums šo problēmu risinājumā ir ievērojams – monogrāfijā sīki analizēti gan darbtiesiskie, gan komerctiesiskie uzņēmumu pārejas aspekti un sniegti vērā ņemami priekšlikumi". Šī grāmata būs vērtīgs palīgs visiem, kas strādā ar darbiniekiem un ir iesaistīti uzņēmumu reorganizācijā.

Grāmatas tiešsaistes prezentāciju būs iespējams vērot 8. decembrī plkst. 10.00:  

https://ieej.lv/ORnNA

Informāciju sagatavoja:

Modris Apsītis

Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists

[email protected]