ViA ievieš dažādas izglītības tehnoloģijas (EdTech) un veic izmaiņas studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju, inovāciju un mācīšanās metožu attīstību, Vidzemes Augstskolas (ViA) docētāji testē un ievieš dažādas izglītības tehnoloģijas (EdTech), kā arī veic uzlabojumus studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” ar mērķi veicināt jaunu nozares speciālistu pieaugumu un nepieciešamo iemaņu attīstīšanu darbam ar mūsdienu tehnoloģijām. Gūtās atziņas tika prezentētas ViA starptautiskās nedēļas ietvaros “Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte”.

nextgen

 

Katru gadu tiek runāts par to, ka informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē akūti trūkst speciālistu. Ik gadu studijas absolvē teju 800 speciālisti, bet reāls pieprasījums ir vismaz 3000 darbaspējīgu nozares pārstāvju.

Studiju programmas direktors Dāvis Ābols atzina, ka “izmaiņas bija nepieciešamas, jo pasaule mums apkārt strauji mainās, tāpat mainās arī mācīšanās process un IT nozare attīstās katru dienu, ja mēs neattīstīsim studiju programmu, tad rezultātā sagatavosim absolventus, kas nevienam nebūs vajadzīgi un arī jaunie studenti negribēs nākt studēt.”

Ņemot vērā arī starptautisko vidi, kurā strādā IT speciālisti, programma tika pārstrādāta angļu valodā, pielāgojot esošos studiju kursus un ieviešot jaunus, lai tos varētu apgūt ne tikai studētgribētāji no Latvijas, bet arī ārzemēm.

Viens no būtiskiem studiju procesa uzlabojumiem bija aktīvās mācīšanas pieejas ieviešana, kas ietver gan aktīvās mācīšanās metožu plašāku izmantošanu, gan telpu pielāgošanu mūsdienu studiju vajadzībām.  Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros tika izveidotas  aktīvās mācīšanās telpas (active learning classroom - ALC), kas piemērotas aktīvās mācīšanās pieejas metožu izmantošanai, grupu darbiem klātienē un attālināti, un aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām un programmatūru. Telpu iekārtojums paredz ērtu telpas pielāgošanu atbilstoši studiju vajadzībām un darbam dažāda izmēra grupās un formātos.ViA profesore Sarma Cakula un asociētais profesors Kaspars Osis, kas savos studiju kursos iekļauj aktīvās mācīšanas pieejas metodes, atzinīgi vērtē paveikto.

„Pasaules ekonomikas forumā Davosā (Šveice) 2020. gada rudenī kā vienu no divām svarīgākajām prasmēm darba tirgū 2025. gadā prognozē aktīvo mācīšanos un ar to saistītās mācīšanās stratēģijas. Mūsdienās  teiciens – mūžu dzīvo, mūžu mācies – tajā skaitā esot jau darba tirgū, ir aktuāls kā vēl nekad. Pozitīvi skatos nākotnē par ViA spēju iet laikam līdzi izmantojot aktuālus risinājumus savā darbā kā arī dodot iespēju tos pārņemt topošajiem jaunajiem profesionāļiem, bagātinot savu prasmju klāstu,” atzīst asociētais profesors K.Osis, kurš kopā ar ViA doktorantu Mārtiņu Janševski izstrādāja arī publikāciju par aktīvās mācīšanas pieejas un aktīvās mācīšanas klases pielāgošanu un integrāciju ViA, kā arī aktīvās mācīšanas pieejas ekosistēmas attīstīšana studiju atbalstam.

Studiju programmas direktors D. Ābols atzina, ka izmaiņas gaidīja ne tikai studenti, kas vēlās saņemt pret ieguldīto laiku un naudu labāko un jaunāko, bet arī nozare, kura ir “izsalkusi” pēc jauniem talantiem.

Izmaiņas programmā deva ne tikai ieguvumus, kā piemēram,                 

  • programmas satura uzlabošanu,
  • modernu mācīšanas metožu ieviešanu,
  • vēl ciešāku nozares iesaisti studiju procesā,
  • un studentu sagatavotību darba tirgum,

bet tostarp radīja arī izaicinājumus, kas saistīti ar dažu docētāju nevēlēšanos mainīties līdzi, nozares speciālistu zināšanu trūkums docēšanā, kā arī rezultāts, kas ne vienmēr ir tāds, kā tiek sagaidīts.

“Programmas pamatā ir uzsvars uz tehnoloģiju izmantošanu, tāpēc tiek sekots līdzi, lai studentiem būtu pieejams viens no jaunākajiem aprīkojumiem, lai idejas ne tikai tiek ģenerētas, bet arī realizētas,” atklāj virtuālās realitātes laboratorijas vadītājs, asociētais profesors Arnis Cīrulis.

Tāpat nozīme ir praktiskai pieredzei, ko students iegūst lekciju laikā, ViA organizētajos pasākumos, piemēram, hakatonā, un esot praksē pie uzņēmējiem visā Latvijā un arī ārzemēs, izmantojot apmaiņas studiju sniegtās iespējas.

Šobrīd ViA tiek sagaidīts, ka pēc veiktajām izmaiņām:

  • absolventi būs pieprasīti un labi atalgoti speciālisti,
  • studiju process būs vēl ciešāk saistīts ar nozari,
  • tiks piesaistīti ārvalstu studenti,
  • programmas attīstība notiks paralēli izmaiņām pasaulē un nozarē.

Studiju programmas uzlabošanas process ir jāveic katru gadu, regulāri tiekoties un diskutējot ar uzņēmējiem, programmas absolventiem, esošajiem studentiem un docētājiem.

Uzņemšana Vidzemes Augstskolā studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” un citās koledžas, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmās sāksies 28.jūnijā. Vairāk informācijas var atrast ViA mājaslapā www.va.lv, bet savu īsto karjeras ceļu testā karjerastests.lv.