ViA studente uzvar Open Data Hackathon 2018

28.-29. septembrī  Latvijas Valsts radio un televīzijas centra tornī notika Open Data Hackathon 2018, kurā par uzvarētāju kļuva Aija Sadoviča (studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" nepilna laika studente) ar ideju par aplikācijas izveidi  Rīgas pirmsskolas izglītību iestāžu rindu pārskatāmībai.

Ko nozīmē atvērto datu hakatons?

Aija: Atvērtie dati ir dati, kurus kāda organizācija jau ir savākusi, un ir padarījusi sabiedrībai pieejamus universālos mašīnlasāmos formātos, dodot iespēju sabiedrībai tos izmantot tālāk. Pati atvērto datu ideja radās, kad globālās labdarības organizācijas sāka nodrošināt ziedojumu un to izmantošanas publikāciju un caurspīdīgumu, lai mazinātu korupciju. Atvērtie dati padara sabiedrību labāku un pārvaldību efektīvāku. Arī Latvijā jau ir pieejami ļoti daudzas publisko datu kopas - un šis hakatons aicināja radīt šiem datiem jaunus pielietojumus. Mani uzrunāja ideja palīdzēt cilvēkiem plānot nākotni un padarīt caurspīdīgu šķietami sarežģītu problēmu.

Kāda bija tava motivācija piedalīties?

Aija: Problēma, ar kuras atrisināšanu vēlējos mazliet uzlabot pasauli šī hakatona ietvaros, bija radīt rīku labākai Rīgas pirmsskolas izglītību iestāžu rindu pārskatāmībai - Rīgā pastāv diezgan sarežģīti rindas prioritāšu nosacījumi, par kuriem daudzi vecāki vai nu nezina nemaz, vai tos ne īpaši labi izprot, kā rezultātā mēdz saskarties ar nepatīkamiem pārdzīvojumiem.

Kādi bija nosacījumi, lai hakatonā piedalītos?

Aija: Saskaņā ar hakatona nosacījumiem, lai uzsāktu darbu pie projekta, man bija jāpārliecina vismaz 3 klātesošie, ka mana ideja ir realizējama (t.i. es esmu identificējusi un izpētījusi projektam nepieciešamos atvērtos datus un nepieciešamo funkcionalitāti) un pastāv pietiekams pieejamo risinājumu neapmierināts pieprasījums. Komandas komplektēšanas brīdī tiešām baidījos, ka mans piedāvājums nav bijis gana pārliecinošs un komandu savākt neizdosies - lai gan projekts bija acīmredzami izrādījis interesei, daudzi potenciāli kandidāti novēlēja veiksmi, bet izvēlējās atbalstīt kādu citu projektu.

Kāds  bija komandas sastāvs?

Aija: Pieci programmēšanas inženieri (Artūrs Oņiščenko, Jānis Baiža, Mārtiņš Bruņenieks, Roldans Bondars, Rolands Kalvāns) noticēja manai idejai un piekrita tieši šī projekta realizēšanai veltīt 20+ stundas savas dzīves. Kopā mēs radījām prototipu tīmekļa aplikācijai, kuru, pēc sākotnējā komandas nosaukuma "Demystifiers", pagaidām nodēvējām par "CareQueue". Šis rīks dod iespēju noskaidrot bērna šī brīža vietu rindā, aprēķināt potenciālo rindā pavadāmo laiku (tai skaitā ņemot vērā, vai bērni, kas ir šajā pašā rindā pirms konkrētā bērna, nav citās būtiski īsākās rindās), kā arī iespēju iegūt informāciju par pirmsskolas iestādēm interaktīvā kartē, vadoties pēc tādiem ērti vizuāli uztveramiem parametriem, kā attālums līdz izvēlētajiem punktiem un esošais rindas garums.

1

Kā vērtē šo iespēju un savu rezultātu?

Aija: Hakatons ir lieliska iespēja mācīties no ekspertiem un hakatona mentori deva daudz noderīgus padomus - mums īpaši palīdzēja Here pārstāvji (mēs saņēmām

arī Here speciālbalvu, par labāko viņu API implementāciju hakatona ietvaros) kā arī UI/UX/Datu vizualizācijas eksperti Nika Aleksejeva no Datu Skolas un Pēteris Jurčenko.

Hakatona ietvaros tika realizēti arī citi interesanti prototipi - "ComeBack", kas palīdz izvēlēties piemērotāko vietu dzīvesvietai Latvijā, ņemot vērā dažādus parametrus (nekustamā īpašuma cenas, cilvēku apmierinātību ar dzīvi konkrētajā vietā utml), "Piesien.lv", kas parāda velostāvvietu problēmu Rīgā un aicina vietējos uzņēmējus līdzfinansēt jaunu, kvalitatīvu velostāvvietu izvietojumu, "Pension Challenger", kas izaicina cilvēkus veikt uzkrājumus ar gamifikācijas metodēm, "Plaž-vojāž", kas palīdz cilvēkiem izvēlēties uz kuru no Latvijas pludmalēm šodien doties, kā arī vairāki ar tūrismu un sabiedirsko transportu saistīti projekti.

Kas notiks tālāk?

Aija: Vismaz daļa no komandas plāno projektu turpināt un drīzumā padarīt pieejamu plašākai publikai. Šobrīd gan esam procesā precizēt dažus prototipa testēšanas rezultātā atklātus datu tīrības jautājumus ar Rīgas Domi. Protams, ja vien ir interese un iespēja nodrošināt regulāri atjaunotus atvērtos datus un precīzus rindas kārtošanas/atlases kritērijus, teorētiski iespējams pieslēgt arī jebkuras citas pašvaldības pirmsskolu rindu - lai gan Rīgā problēma ir sasāpējusi visvairāk, ne problēma, ne tās risinājums nav Rīgai unikāls. Vairākkārt iedrošināja arī Stīvs Ādlers, kurš bija ne tikai viens no ārzemju mentoriem šajā hakatonā, bet arī viens no atvērto datu kā pārvaldības nozares pamatlicējiem pasaulē - šī pati problēma ir aktuāla pat tādās sociāli nodrošinātās valstīs, kā Dānija un Zviedrija.

Atvērto datu hakatonu 2018 organizēja  LIAA sadarbībā ar Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju - LATA un Magnetic Latvia.