ViA studenu no Baltkrievijas atbalstam piešķir finansējumu

2020.gada 7. decembrī tika parakstīts līgums starp LR Ārlietu ministriju un Vidzemes Augstskolu, par finansējuma piešķiršanu ViA studenu no Baltkrievijas atbalstam.
 

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu ViA uzņemtajiem studentiem no Baltkrievijas, lai viņi varētu turpināt studijas un uzturēties Latvijā, jo pašreizējais poliskais režīms Baltkrievijā dara draudus viņu brīvīvai un dzīvībai, kā arī liedz iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību.

Kopumā LR Ārlietu ministrija ir piešķīruši 6000 EUR paredzētajam mērķim. ViA ir finanšu līdzekļus nodevusi Vidzemes Augstskolas fondam, un ir izveidota stipendija "Atbalsts studentiem, docētājiem un pētniekiem no Baltkrievijas", kuras ietvaros ViA studējošie studenti pieteicās ikmēneša stipendijai.

Finansējuma piešķiršanas periods ir 2020.gada 1.novembris līdz 2020.gada 31.decembris.