Vidzemes Augstskolā izveidota paaudžu mārketinga stratēģija ar mērķi piesaistīt apņēmīgus Latvijas un ārvalstu studentus tehniskajās nozarēs

Vidzemes Augstskolas (ViA) paaudžu mārketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana ir viena no aktivitātēm, kas tapusi projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”  ietvaros un ir vērsta uz mērķtiecīgu, aktīvu un ieinteresētu jauniešu piesaisti studijām tehniskās nozarēs, ViA informācijas tehnoloģiju bakalaura studiju programmas mērķa, unikalitātes un starptautiskās reputācijas izvērtēšanu, tehnoloģiskajiem risinājumiem (EdTech, Educational Technologies) izglītībā, mērķauditorijas un mērķvalstu definēšanu, sadarbības uzņēmumu, augstskolu un organizāciju piesaisti ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

c

 

Informācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē pieprasījums pēc kvalificēta, digitāli - prasmīga darbaspēka būtiski pārsniedz piedāvājumu, kā rezultātā trūkst IKT speciālistu. Reģionu pilsētās speciālistu trūkums ir vēl izteiktāks tādēļ, ka daudzi profesionāļi pārceļas strādāt uz  galvaspilsētu vai ārvalstīm, taču, piedāvājot pietiekoši ambiciozu studiju un praktiskās pieredzes izaicinājumus, tie var mainīt savu izvēli par labu reģionam.

Ar 2020. gada septembri ViA būs iespēja uzsākt studijas starptautiskā programmā “Informācijas tehnoloģijas”, kuras mērķis ir izglītot jaunus speciālistus, kas pēc programmas absolvēšanas būs ieguvuši programmēšanas inženiera kvalifikāciju un specializāciju kiberdrošībā vai virtuālajā realitātē un viedajās tehnoloģijās, lai veicinātu IKT nozares attīstību, jaunu un inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī stimulētu pārējo nozaru digitālo transformāciju.

Programmas unikalitāte ir studijas starpdisciplinārās grupās, izmantojot inovatīvas mācīšanās metodes un tehnoloģijas, kas palīdzēs topošajiem speciālistiem attīstīt darba tirgū pieprasītās individuālās īpašības: radošumu, līderību, kritisko domāšanu un spēju pieņemt lēmumus, komunikācijas spējas, spēju sadarboties un strādāt komandā, izprast vajadzības un spēt par tām komunicēt. Unikalitāti veido arī sadarbības un integrācijas iespējas ar citām ViA studiju programmām, kas pārstāv oriģinālu studiju kombināciju Latvijā. ViA piedāvātās studijas IT studiju programmā veido tehnoloģisko ekspertīzi (Tech Literacy) šādās jomās:

  • IT un inženierzinātnes: platformas, instrumenti, tīkli,
  • drošība,
  • modeļi/modelēšana,
  • mehatronika (IT un mehānika).

Savukārt šīs jomas var studēt un pētīt mijiedarbībā ar sabiedrību un veidot sociālo ekspertīzi (Social Intelligence) un ViA tās ir: sociālās zinātnes, zinības un prasmes; teorētiskie modeļi, to izpratne, pielietojumi, instrumenti, pieejas, metodes.

Paaudžu mārketinga mērķu un uzdevumu sasniegšanai tiek testētas arī dažādas mārketinga inovācijas. Viena no tām ir augstskolas studējošo un docētāju iesaiste kvalitatīva satura veidošanā un eksperimentēšana ar dažādiem audio vizuālajiem formātiem, izmantojot augstskolā pieejamo multimediju laboratorijas studiju ar zaļo ekrānu, stikla tāfeli un citus risinājumus. Paralēli notiek ViA mobilās lietotnes versiju izstrāde testēšanai, kas būs izsmeļošs informācijas avots ne tikai studentiem, bet arī skolēniem.

Vairāki pētījumi parādījuši, ka jauniešiem ir svarīgas interaktīvās iespējas un tiešsaistes sadarbība, kā arī studiju un koprades iespējas. Ārkārtējā situācija (Covid-19) apliecināja ViA docētāju spēju pielāgoties situācijai un piedāvāt studijas tiešsaistē no jebkuras pasaules malas. Neskatoties uz to, ka lielāko daļu no patērēta satura jaunieši atrod paši, ir būtiski saņemt atbalstu no profesionāļiem, kas atlasa informāciju no uzticamiem avotiem.

ViA eksperimenti ar dažādām uzziņas platformām un ietvariem nodrošinās jauniešiem iespējas atrast un izvēlēties sev interesējošo vai konkrētajā situācijā nepieciešamo informāciju un piesaistīs studentus no tādām valstīm kā - Ukraina, Gruzija, Uzbekistāna, Itālija, Vācija, Indija un Vjetnama. Šīs mērķvalstis ir izvēlētas, ņemot vērā ViA līdzšinējo pieredzi ar ārvalstu studentiem un sadarbības augstskolām.

Projekta sagaidāmie rezultāti ir studentu pieaugums augstskolās un tehnikumos, starptautisko studentu īpatsvars abās augstskolās sasniedz Eiropas vidējo rādītāju (9%), tehnikumos un augstskolās ir ieviesti četri EdTech risinājumi u.c.

Projekta rezultātus plānots integrēt citās Eiropas mazajās pilsētās.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros.

Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.