Vidzemes Augstskola kļūst par Eiropas Universitāti ar mērķi sniegt ieguldījumu mazo un vidējo pilsētu un to reģionu attīstībā visā Eiropā

Vidzemes Augstskola (ViA) ir  viena no četrām Latvijas augstākās izglītības institūcijām, kas iesaistījās Erasmus+ programmas iniciatīvā “Eiropas Universitātes”. Šīs starpvalstu alianses ir daļa no Eiropas Savienības (ES) pamatiniciatīvas, lai izveidotu un paplašinātu Eiropas izglītības telpu. Eiropas universitātes veido nākotnes universitātes, kas veicina Eiropas vērtības un identitāti un virza Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju.

Projekts “Sabiedrībā un uzņēmējdarbībā iesaistīta Eiropas Universitāte kā virzītājspēks Eiropas reģionu viedai un ilgtspējīgai attīstībai” (“Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions (E³UDRES²)”), kurā ir iesaistījusies ViA kopā ar partneriem no visiem Eiropas reģioniem -  St. Pölten University of Applied Sciences (Austrija),  Polytecnic Institute of Setubal (Portugāle),  Polytechnical University Timisoara (Rumānija),  Szent Istvan University (Ungārija),  UC Leuven-Limburg (Beļģija), tostarp kā asociētie partneri ir  Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Valmieras Attīstības aģentūra.

Eiropas Universitāte ir nākotnes universitāte, kas testē un īsteno dažādas pieejas, lai ļautu apgūt nākotnes  studiju, pētniecības un uzņēmējdarbības prasmes:

  • integrē uz izaicinājumiem balstītu pieeju studiju procesā,
  • veicina misiju pieeju pētniecībā,
  • attīsta uz cilvēku tendētas inovācijas,
  • padara pieejamas un iesaistās zināšanu apmaiņā,
  • veido starptautiskas universitātes paraugmodeli ar studiju un pētniecības vietām visā Eiropā.

Sadarbība starp partneriem ietver studējošo un pētnieku iesaisti, kā arī dažādu inovāciju projektu attīstību.

Iniciatīvas kopējais mērķis ir piedāvāt reģionālu risinājumu ar Eiropas perspektīvu mazo un vidējo pilsētu un to reģionu attīstībai. Projektā paredzēts būtiski stiprināt reģionu inovāciju sistēmu, sniegt ieguldījumu reģionu digitālajā, vides un ilgtspējīgajā transformācijā, tādejādi virzīties uz viedu un ilgtspējīgu reģionu attīstību. Visi projekta partneri atrodas mazās vai vidēji lielās pilsētās, kur nav vairāk par 250 000 iedzīvotājiem, ir ambiciozas, elastīgas un mazas vai vidēja izmēra universitātes ar ne vairāk par 15 000 studentiem un atrodas mazākajās Eiropas valstīs. Projekta aktivitātes ir vērstas, lai nodrošinātu iespējami labāko dzīves kvalitāti neatkarīgiem cilvēkiem reģionos.

Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Iveta Putniņa skaidro, ka iesaiste šajā projektā piedāvās darbu starptautiskā komandā visiem ViA strādājošajiem un studentiem.

“Katrs var veidot savu portfolio, izvēloties piemērotākos studiju tematus, pētniecības tēmas un kolēģus, ar ko kopā to realizēt. To vairs neierobežo Valmieras un Latvijas piedāvātās iespējas. Projektā iesaistītajiem ir pieejami citu partneru piedāvātie studiju kursi, pētniecības ekspertīze, sadarbības partneri reģionos un savā valstī. Tas ir iecerētais nākotnes augstskolas modelis, kura izveidošanai un testēšanai ir šobrīd doti 3 gadi un vairāk nekā 5 miljoni finansējums,” stāsta I. Putniņa.

Projekta sagaidāmie rezultāti ir izveidots Eiropas Universitātes modelis un pārvaldības koncepts, kopīgi studiju kursi un programmas,  īstenota studentu, docētāju mobilitāte,

kopīga pētniecība šādās jomās: cilvēku labklājības (t.sk. sabiedrības novecošanās), cilvēki un mākslīgais intelekts, aprites ekonomika,  veiktas kopīgas zināšanu pārneses aktivitātes.

Tostarp projekts paredz, ka 50% no absolventiem un personāla piedalīsies mobilitātē klātienē vai tiešsaistē.

St. Pölten University of Applied Sciences padomes loceklis un Eiropas Universitātes alianses projekta vadītājs Hannes Raffaseder cer attīstīt metodes, formātus un saturu, lai stiprinātu iesaistīto partnerinstitūciju elastību un digitalizāciju un ātri iniciētu nepieciešamās pārmaiņas, lai kļūtu par augstākās izglītības iestādi, kas orientēta uz nākotni.

Iecere tika vērtēta pēc šādiem kritērijiem: pieteikuma būtiskums, ģeogrāfiskais pārklājums, pieteikuma un īstenošanas plāna kvalitāte, partneru sadarbības ietvara kvalitāte, projekta ilgtspēja. Projekts ir saņēmis ļoti augstu novērtējumu (87 punktus no 100) un ir viens no 24 apstiprinātajiem projektiem.

Projekts norisināsies no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. augustam, izmantojot 6 6 241 667 eiro sniegto finansējumu (no tā 4 993 333 eiro ir Eiropas komisijas finansējums).

Šajā finansēšanas programmā kopumā paredzēts izveidot 41 Eiropas universitāti jeb universitāšu aliansi, to veidošanā iesaistot 280 ES dalībvalstu un citu valstu augstākās izglītības iestādes. Šo procesu Eiropas komisijas atbalsta, piešķirot 287 miljonu eiro finansējumu.