Vidzemes Augstskolā norisināsies 43. reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Vidzemes Augstskolā piektdien, 8. martā, no plkst.10.00 norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencei iesniegti 93 darbi no 21 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm. Lielākais iesniegto darbu skaits ir no Cēsu, Gulbenes un Madonas novada.

Konkursam izvirzītie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2018./2019. mācību gada laikā kādā no 24 zinātnes nozarēm. Lielākā skolēnu interese novērojama ekonomikas, socioloģijas, inženierzinātnes, veselības, ķīmijas, bioloģijas un kulturoloģijas zinātnes nozarēs. Katrā nozarē konferencē tiks pārstāvēti darbi, kuri izvirzīti, balstoties uz vērtēšanas komisijas recenzentu vērtējumu.

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā labākie darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas 43.skolēnu zinātniskajā konferencē, kas norisināsies Rīgā no 2019.gada 12. aprīlim līdz 13.aprīlim. Konferences mērķis ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus.

Sadarbojoties ar  Vidzemes reģionā ietilpstošo pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, Valsts izglītības satura centru, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci rīko Vidzemes Augstskola projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.