Vidzemes Augstskolā notiks sociālo simulāciju scenāriju testēšana

Starptautiskās nedēļas "Simulation based learning" ietvaros Vidzemes Augstskolā (ViA) no 4. līdz 9. novembrim norisināsies  projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (SimGames) sociālās simulācijas scenārija testēšana, kas paredzēta studentu un docētāju caurviju prasmju attīstīšanai komunikācijas studijās.

d

 

“Lai gan sociālās simulācijas tiek plaši izmantotas dažādos izglītības līmeņos, literatūras par metodēm un simulāciju projektēšanu ir maz. Iesaistoties simulācijas scenāriju testēšanā, ViA Starptautiskās nedēļas dalībnieki mums palīdzēs iegūt zināšanas, lai atklātu un vēlāk parādītu sociālo simulāciju potenciālu jebkuram mācībspēkam, kurš vēlas dažādot savu mācību vai studiju praksi,” stāsta docente, studiju virziena “Komunikācija, mediji un pārvaldība” un projekta vadītāja Agnese Dāvisone.

Nedēļas ietvaros, 6.-8.novembrī notiks studentu un docētāju treniņš - simulāciju testēšana un diskusijas par simulācijas norisi, saturu, kā arī nepieciešamajām izmaiņām. Tāpat norisināsies projekta SimGames rezultātu izplatīšanas pasākums, ļaujot interesentiem ne tikai uzzināt par sociālajām simulācijām kā studiju metodi, bet piedāvājot arī piedalīties praktiskā simulācijas izspēlē.

Simulācijas scenāriju testēšanā piedalīsies ne tikai Starptautiskās nedēļas dalībnieki, ViA docētāji un studenti, bet arī projekta SimGames partneri no Viļņas Universitātes (VU) un Tartu Universitātēs (TU). Sadarbība starp šo trīs Baltijas valstu augstākās izglītības iestāžu komunikācijas un mediju studiju programmu docētājiem un pētniekiem izveidojusies vairāku gadu laikā, kopā īstenojot dažādus projektus. Eiropas Komisija iepriekš atzinusi, ka Eiropas Savienības dalībvalstu augstskolās docētāji ļoti maz laika var veltīt pedagoģisko prasmju attīstībai, kas rada riskus, ka studijās netiek pilnvērtīgi integrētas tādas mācīšanās metodes, kas sekmē studenta aktīvu iesaistīšanos studiju procesā.

Projekta ietvaros notiek darbs arī pie metodisko materiālu izstrādes sociālo simulāciju izmantošanai augstākajā izglītībā, kā arī veidots prototips virtuālās realitātes risinājumos balstītas interaktīvas digitālās mācīšanās platformai.

Projekta rezultāti būs rokasgrāmata un metodiskais palīgmateriāls sociālo simulāciju izstrādē, projektā radīto sociālo simulāciju apraksti, simulāciju testēšana visās trijās Baltijas valstīs, apmācību semināri docētājiem, izstrādāti un pārbaudīti instrumenti studentu kompetenču novērtēšanai, kā arī zinātniskās publikācijas.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) (sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā) stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (Projekts nr.: 2018-1-LV01-KA203-046981) tiek īstenots no 2018. gada 1.decembra līdz 2021. gada 31.maijam.

Vairāk par projektu šeit.