Vidzemes Augstskola paplašina atbalsta programmu studentiem no Baltkrievijas, palielinot piedāvāto vietu skaitu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās

Politiskā situācija Baltkrievijā ir sarežģīta, un tās sabiedrībai joprojām nepieciešama palīdzība. Tāpēc Vidzemes Augstskola (ViA) ir pieņēmusi lēmumu turpināt atbalsta programmu studentiem no Baltkrievijas, palielinot bezmaksas studiju vietu skaitu līdz 30.

Baltkrievijas pilsoņiem būs iespēja studēt septiņās studiju programmās, kuras tiek īstenotas angļu valodā. Bakalaura līmenī būs iespēja studēt studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”, maģistra līmenī studiju programmās “Biznesa vides vadība”, “Mediju un informācijas pratība”, “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība”, “Kiberdrošības inženierija”, ”Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”, bet doktorantūrā – studiju programmās “Ekonomika un uzņēmējdarbība” un “Sociotehnisko sistēmu modelēšana”. Visas studiju programmas plānots īstenot pilna laika klātienē, tomēr atbilstoši Covid-19 situācijai tās var tikt īstenotas attālināti.

ViA jau šobrīd studē 6 studenti no Baltkrievijas – pieci no tiem maģistra studiju programmā „Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” un viens students studiju programmā „Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”. Viņiem ir piešķirtas arī Izglītības un zinātnes ministrijas mērķstipendijas dzīvošanas izdevumu segšanai.

“Palīdzēt Baltkrievijas sabiedrībai – tā ir mūsu atbildība un pienākums. Un Baltkrievijas nākotne lielā mēra būs atkarīga no tā, cik izglītota būs viņu jaunā paaudze. Un šeit mēs viņiem varam palīdzēt. Es redzu, cik motivēti ir tie Baltkrievijas studenti, kas jau šobrīd pie mums studē, un man nav nekādu šaubu, ka viņiem jādot vēl lielākas iespējas”, ViA iniciatīvu komentē rektors Gatis Krūmiņš.

Visiem apmaiņas un pilna laika ārvalstu studentiem ViA piedāvā apgūt studiju kursu “Latviešu valodas un kultūras studijas”, daudzi studenti tiek iesaistīti arī pētniecībā vai citos augstskolas īstenotos projektos.

Lai veicinātu topošo studentu interesi un sniegtu noderīgu informāciju, kā arī atbildētu uz aktuālajiem jautājumiem 18. martā tiešsaistē tiks organizēts ViA vebinārs pilsoņiem no Baltkrievijas.