Vidzemes Augstskola pievienojas Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijai

Vidzemes Augstskola ir pirmā izglītības iestāde,  kas pievienojas asociācijai biedra statusā. Būvniecības industrijas pārstāvjus asociācijā vieno vēlme attīstīt būvniecības industriju, ieviešot jaunās tehnoloģijas un procesus. Visnotaļ svarīgs faktors industrijas izaugsmes veicināšanā ir piemērotu darbinieku kompetences veidošana un mūžizglītības pieejamība.

Dalība organizācijā Vidzemes Augstskolai sniedz iespējas mērķtiecīgi veidot aktuālu un industrijas uzņēmumiem nepieciešamu izglītības programmu klāstu. Attīstot “Arhitektūra un Būvniecība” studiju virzienu ejam roku rokā ne tikai ar industrijas uzņēmumiem, bet tieši ar konkurētspējīgiem, eksportējošiem industrijas uzņēmumiem.
 

“Mēs vēlamies būt starp tiem būvniecības industrijas uzņēmumiem, kas darbojas starptautiski, integrē ilgtspējības principus, iet līdzi digitālajam un tehnoloģiju laikam, cienot un respektējot savus darbiniekus. Tieši šādus uzņēmumus apvieno Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija,“ skaidro Vidzemes Augstskolas studiju virziena “Arhitektūra un Būvniecība” virziena vadītāja Gunita Kuļikovska-Ķiesnere.

Šobrīd Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē studentiem ir iespēja studēt koledžas  studiju programmā “Koka ēku celtniecība un ekobūves” un iegūt būvdarbu vadītāja kvalifikāciju.

🏗️ Vairāk par programmu: https://bit.ly/3oeide3