Vidzemes Augstskola sadarbībā ar medijiem palīdzēs kvalitatīvāk vēstīt par trešo valstu pilsoņiem Latvijā

Vidzemes Augstskola kopā ar vairākiem nacionālajiem un reģionālajiem medijiem ir sākusi projektu “Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā”. Tā mērķis ir ar mediju satura palīdzību veicināt konstruktīvu dialogu un savstarpēju izpratni starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību. Starpvalstu migrācija ir mūsdienu pasaules realitāte un kvalitatīvs un pieejams mediju saturs ir svarīgs elements, kas veicina integrāciju un savstarpēju sapratni starp dažādām sabiedrības grupām.

                                     11

 

Projekts paredz gan pētnieciskas, gan izglītojošas darbības. Projekta ietvaros Vidzemes Augstskolas pētnieki skaidros Latvijas mediju pārstāvju uzskatu par dažādiem ētikas aspektiem un līdzšinējo pieredzi starpvalstu migrācijas tematu atspoguļošanā. Ņemot vērā pētījumā iegūtos datus, tiks veidota žurnālistu tālākizglītības programmas par trešo valstu pilsoņu migrācijas un integrācijas tēmām, kā arī pētnieki palīdzēs medijiem izstrādāt redakcionālās vadlīnijas darbā ar šādiem jautājumiem.

Augstskolas sadarbības partneri projektā ir izvēlēti tā, lai aptvertu mediju formātu un reģionālo daudzveidību. Partneru lokā ir izdevniecība “Rīgas viļņi”, “Radio SWH”, “TV Latvija”, kam pieder telekanāls “Rīga TV24”, Latvijas Televīzija, Cēsu un tuvējo novadu laikraksts “Druva”, aģentūra LETA un Latvijas Reģionu televīzija “Re:TV”. Partneris ir arī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai”, kas nodarbojas ar nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecību.

“Mūsu iecere ir nevis nākt pie medijiem un stāstīt, kā tiem būtu jāstrādā,” uzsver projekta vadītāja, Vidzemes Augstskolas pētniece un lektore Agnese Dāvidsone. “Tā vietā mēs kopīgi ar medijiem apzināsim esošās problēmas un to cēloņus, kopīgi meklēsim iespējas sniegt vairāk pienesuma sabiedrībai saistībā ar šo tēmu.”

Projekta laikā iesaistītie partneri apmeklēs arī Vāciju, kur piedalīsies Vācijas raidsabiedrības “Deutsche Welle” paspārnē esošās “DW Akademie” rīkotās mācībās. Tāpat Latvijas mediju pārstāvji apmeklēs Pilsoniskās izglītības federālās aģentūras (Bundeszentrale für politische Bildung) biroju Bonnā, lai iepazītos ar Vācijas valdības pieredzi dažādu sabiedrības grupu uzrunāšanā un pilsonisko vērtību popularizēšanā.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2018. gada decembrim.

                                              11